In occasione della tradizionale Marcia della Pace che si svolge da anni ogni 1 gennaio a Trieste, Vi invitiamo a riflettere ancora una volta sul NO che avete espresso nei confronti del Trattato sulla proibizione degli armamenti nucleari approvato lo scorso luglio all’ONU e premiato di recente col Nobel per la pace, ovvero di ripensarci e onorare l’importante e storico documento aderendovi. Solo cosi’ potrete sostenere di aver contribuito a un mondo migliore e piu’ longevo. In allegato il nostro Invito piu’ esteso anche a nome delle e dei partecipanti alla Marcia per la Pace.

Ob tradicionalnem Pohodu za Mir, ki ga že dolga leta 1. januarja gosti Trst, Vas vabiva k ponovnemu razmisleku o odklonilnem odnosu do Pogodbe o prepovedi jedrskega orožja, ki ga je OZN sprejela minulega julija in ki je nedavno prejela Nobelovo nagrado za mir. oziroma k popravku stališča in k počastitvi tega zgodovinsko pomembnega dokumenta z njegovim sprejemom. Samo tako se boste lahko hvalili, da ste prispevali k svetu, ki bo boljši in daljšega življenja. Sledi najin širši Poziv tudi v imenu vseh udeleženk in udeležencev Pohoda za Mir.
*

Ai Presidenti delle Repubbliche d’Italia e di Slovenia, Mattarella e Pahor
Ai Presidenti dei Parlamenti d’Italia e di Slovenia, Boldrini e Grasso, nonché Brglez e Kovšca
Ai Presidenti dei Governi Italiano e Sloveno, Gentiloni e Cerar

Oggetto:
Impegno comune all’adesione e ratifica del nuovo Trattato Onu per la proibizione delle armi nucleari

Gentili Presidenti,
In occasione della Marcia per la Pace 2018 di Trieste ci rivolgiamo a voi per chiedervi di fare quanto in vostro potere a favore dell’adozione e ratifica, da parte dei rispettivi Organi istituzionali d’Italia e Slovenia del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, votato da 122 Paesi delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017; come deciso già da numerosi Stati tra i quali il Vaticano.
Dopo l’olocausto di Hiroshima, se vuoi la pace non devi preparare la guerra, che non è più la prosecuzione della politica con altri mezzi. Papa Francesco interpreta autorevolmente questa necessità, e il premio Nobel per la Pace alla Coalizione ICAN la conferma.
Italia e Slovenia si son dichiarate contrarie alla Conferenza istitutiva del Trattato per il bando nucleare. Ma possono rimediare: Facciamo tutti assieme un atto per la vita e suggelliamo l’amicizia fra i nostri Paesi con una dichiarazione comune a favore del Trattato.
Con l’apporto della Scuola di prevenzione nucleare istituita qui a Trieste dall’Agenzia atomica internazionale, i porti nucleari di transito di Trieste e Capodistria possono offrire un loro contributo.

Augurandovi ogni bene,
Alessandro Capuzzo – Comitato Pace “Danilo Dolci”
Aurelio Juri – premio Danilo Dolci 2007
Trieste – Capodistria, 1º gennaio 2018

Predsednikoma Republik Italije in Slovenije, Mattarelli in Pahorju
predsednikom Parlamentov Italije in Slovenije, Boldriniju in Grassu ter Brglezu in Kovšci
predsednikoma Vlad Italije in Slovenije, Gentiloniju in Cerarju

Predmet:
Skupna zavzetost k pristopu in ratifikaciji nove Pogodbe OZN o prepovedi jedrskega orožja

Spoštovani Predsedniki,
Ob Pohodu za mir 2018 v Trstu Vas naslavljava s pozivom, da postorite vse kar je v vaši moči zato, da se pristopi in ratificira, s strani pristojnih institucionalnih organov Italije in Slovenije, Pogodba o prepovedi jedrskega orožja, ki jo je 122 držav članic Organizacije Združenih Narodov sprejelo 7. julija 2017, tako kot je to storilo že veliko držav, med drugimi Sveti Sedež.
Po holokavstu Hirošime, če hočeš mir ne smeš se pripravljati na vojno, ki ni več nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Papež Frančišek interpretira z vso avtoriteto to potrebo in Nobelova nagrada za mir Koaliciji ICAN jo potrjuje.
Italija in Slovenija sta se opredelili proti ustanovitveni Konferenci za Pogodbo o jedrski prepovedi. A se lahko popravita: Storimo akt življenja vsi skupaj in potrdimo prijateljstvo med našima državama s skupno izjavo v prid Pogodbi.
S pomočjo Šole za jedrsko varnost, ki jo je tu, v Trstu, ustanovila Mednarodna jedrske Agencija, jedrska pristanišča v Trstu in Kopru lahko ponudijo svoj prispevek.

Želiva Vam vse dobro,
Alessandro Capuzzo – Mirovni odbor Danilo Dolci
Aurelio Juri – nagrajenec Danilo Dolci 2007
Trst-Koper, 1.januar 2018