İYİ AKŞAMLAR ŞİLİ!

Tüm Şili Halkına, Hepinize Teşekkürler!

Herşeyden önce, sert ve soylu kuzeyde; yağmurlu, rüzgarlı güneyde; kırılgan sıcak merkezde, Rapa Nui, Juan Fernandez, Şili Antartikası ve yurtdışında bugün demokrasi için oy kullanmaya giden tüm Şilili kadın ve erkeklere teşekkür ederim. 

Benim için oy verip vermedikleri mühim değil. Önemli olan demokrasi için sandığa gitmiş olmaları ve hepimize ait olan bu ülke için görevlerini yerine getirmiş olmalarıdır. Ayrıca toplu taşıma araçlarının yetersizliği nedeniyle oy vermek istediği halde oy kullanamayan binlerce insanımıza da teşekkür ederim. İnsanların oy hakkını kullanacağı böyle bir günde böyle bir sorun bir daha tekrarlanmayacaktır.

Ayrıca yurtdışında ve Magallanes’den Arica’ya, Visviri’den Puerto Toro’ya, tüm Şili’de, bu zaferi mümkün kılan halk kampanyasını organize etmek için bu haftalarda aktif bir şekilde çalışmış bağımsızlara, sosyal organizasyonlara, partilere teşekkür etmeyi borç bilirim.

Büyük aşk, enerji ve heyecanla kendini adayarak çalışmış olan kampanya sorumlum olan Izka Siches’e, tüm teknik ekiplere, bağımsızların her birine ve siyasi partilere bu kampanyayı mümkün kıldıkları için teşekkür ederim.

Bu yolculukta hayallerindeki Şili’yi yaptıkları resimlerde tüm masumiyetleri ve umutlarıyla ifade ettikleri ve bize umut oldukları için tüm çocuklara teşekkür ederim. Yemyeşil sevgi dolu, doğaya ve hayvanlara sahip çıkan, meydanların oyun alanlarına dönüştüğü bir Şili. Annelerin ve babaların çocuklarıyla daha çok zaman geçirebildikleri, dedelerin ve ninelerin hayatlarının bu döneminde yalnız kalmadıkları bir Şili. Şili’nin çocuklarının gözlerine baktık ve biliyorum ki onları hayal kırıklığına uğratamayız.

Oy hakkından, bedenleri üzerinde karar verme hakkına kadar kazanılmış tüm haklarını korumak için örgütlenmiş bu ülkenin tüm kadınlarına teşekkür ederim. Kurmaya karar verdikleri aile türüne göre ayrımcılığa uğramama hakkı ve yapmış oldukları bakım işlerinin tanınması konusunda bize güvenebilirler. Bizim hükümetimizin kahramanları ve baş aktörleri sizler olacaksınız. Uzun zamandır ayrımcılığa uğramış ve bu kampanya boyunca elde ettikleri az sayıdaki kazanımın bile tehdit edildiğini görmüş farklı kesimlere teşekkür ederim. Bizim hükümetimizin temelini ve esasını farklılıklara karşı şiddetin ve ayrımcılığın bitirilmesi ile kadınlarla birlikte feminist organizasyonlar oluşturacaktır.

Müthiş çalışması için Şili Seçim Hizmeti Kurumu olan Servel’e teşekkür ederim. İhtiyaç duyduğumuz tarafsız, adil ve etkili Devlet’i temsil etmektedir. Bununla birlikte ülkenin en ücra köşelerini dahi  bilgilendirmiş olan ulusal ve bölgesel tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederim. Bağımsız basın demokrasinin en temel taşıdır ve siz demokrasinin en önemli unsurlarısınız.

Bu seçime katılmış tüm adaylara teşekkür ederim. Yasna Provoste, Sebastián Sichel, Marco Enriquez Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artes e José Antonio Kast. Nihayetinde demokrasi bizim eserimizdir ve hepimizin birbirine ihtiyacı var. Şili’nin geleceğinin bizim aynı tarafta yani halkın tarafında olmamıza ihtiyacı var. Desteğinize, fikirlerinize ve önerilerinize güvenebilmeyi umuyorum. Biliyorum ki özellikle José Antonio Kast ile mevcut bazı farklılıklara rağmen halkımızın daha iyi yaşayabilmesi için aramızda bir köprü oluşturmayı bileceğiz.  Çünkü bizi birleştiren Şili ve Şili halkı için duyduğumuz sevgidir.

Ayrıca aileme, anneme, babama, iki erkek kardeşime ve bugün burada olmayan dedelerime ve ninelerime, yol arkadaşım İrina’ya teşekkür ederim. Sizler benim zor zamanlarımdaki dayanak noktamsınız. Bugün burda olmamın yegane sebebi sizsiniz.

Biliyorsunuz ki ben Magallanes’den, Şili’nin en güneyinden, neredeyse Şili Antartika Bölgesi’nden geldim. 35 yaşındayım ve tarihin  bizimle başlamadığını biliyorum. Yorulmadan sosyal adalet, demokrasi, insan hakları ve özgürlük için farklı pozisyonlarda yorulmadan mücadele edenlerin uzun ve tarihi yolculuğunun bir mirasçısı gibi hissediyorum kendimi. İşte bu, başlatmış olduğumuz bu süreçte yeniden bir arada görmek istediğim büyük ailemdir.

Yurttaşlar, ben Şili’deki herkesin; bana ve programıma oy verenlerin, başka bir programı alternatif olarak görüp başka tercih yapanların ve hatta oy vermeyenlerin  de başkanı olacağım. 

Yolculuğumuz kolay olmayacak. Ülkemizin karşılaştığıı  bu korkunç salgının ekonomi, sosyal ve sağlık alanlarındaki zorlu sonuçlarıyla mücadele etmemiz gerekecek. Şüphesiz zor olacak. Ancak tarihimizden dersler çıkartarak küçük ve emin adımlarla ilerleyeceğiz

Çünkü Şili mili bir devlet olarak kısa bir tarihe sahip. Yalnızca iki yüzyıllık bağımsız bir hayat söz konusu. Ancak başarılar,hatalar ve hüsranlar bakımından zengin bir deneyime sahip. Tarihimiz çok güzel ve zor anlarla dolu. Ama biz bu deneyimlerden fazlasıyla ders aldık ve bugün bazı konulardan eskisinden daha  fazla emin olabiliriz:

Biliyoruz ki eşitsizlik üzerine kurulu ekonomik büyüme yanlıştır.

Biliyoruz ki her bir Şilili aileye ulaşabilecek, bu ülkenin kadınları ve erkekleri tarafından büyük bir zahmetle oluşturulmuş küçük ve orta ölçekli işletmeleri içene alacak,  gerçek ve destekli  bir gelişime yalnızca sosyal uyumla ve ortak bir paydada buluşarak ulaşabiliriz.

Biliyoruz ki demokratik kurumların istikrarsızlaştırılması suistimallerin hüküm sürmesine, orman kanunlarının uygulanmasına ve daha zayıf olanların acı çekmesine neden olacaktır. Her geçen gün demokrasimizi iyileştireceğiz. Bu ilerlemenin ve sürecin sağlam olabilmesi için sürecin kendisinin geniş ve kademeli, adım adım ilerleyen anlaşmaların bir meyvesi olması gerekiyor ki bu zamana kadar ailelerin kendi emekleriyle elde ettikleri riske atılmasın.

İnsan haklarına saygının her zaman ve her yerde sarsılmaz bir taahhüt olması gerektiğini ve hiçbir nedenle bir başkanın asla kendi halkına savaş açmaması gerektiğini biliyoruz. Hakikat, adalet, onarım ve tekerrür etmeme.

Yüzleşmemiz ve mücadele etmemiz gereken bir çok konu var. Fakir ve zengin arasında ayrım yapmayan, herkesin eşit şekilde ve kalitede erişim sağlayabildiği hızlı sağlık hizmeti, ülkemizi muhteşem kılarak yıllarca çalışmış olan ve artık bekleyemeyecek olan yurttaşlarımız için iyi emekli maaşları, büyümenin ve zenginliğin eşit dağılımı ki bunlar bir arada, el ele gitmek zorundadır. Evsizlerin dramı ve temel hizmetlere ulaşım üstesinden gelmek zorunda olduğumuz  başlıca hususlardır. Kamu kurumunu güçlendirmek, düzgün iş ve daha iyi maaşlarla bir ülke inşa etmek için çalışanların haklarını güvence altına almak, kadınlar tarafından yürütülen bakım çalışmalarını tanıyan ve değer veren  ulusal yardım sistemi oluşturmak, aynı zamanda ortak sorumluluk içinde ilerlemek ve  toplumumuzun ataerkil mirasını geride bırakmak. Mahalleleri daha güvenli kılmak ve uyuşturucu satışından kurtarmak, kültüre  kamyonun son tekeri muamelesi yapmayı bırakarak ona hak ettiği yeri vermek. Kültür üreticilerine itibar kazandırmak. Sporu yaygınlaştırmak, bilimi desteklemek ve teşvik etmek. Yerli halklarla farklı bir ilişki kurarak, dünyaya kendi kültürleri ve dilleri çerçevesinde bakma haklarını tanımak ve çevrenin korunması ile ilgili konulara dikkat çekmek. Bunların hepsi bizim yapmakla yükümlü olduğumuz ödevlerimizdir.

Çünkü sevgili yurttaşlar iklim değişimi uydurulmuş bir bir sorun değildir. İklim değişimi gözümüzün önünde olmakla birlikte hayatlarımızı ve gelecek kuşakların hayatlarını etkilemektedir. İrrasyonel güçlerin karşısında Greta Thunberg ve  Julieta Martinez  gibi gençlerin seslerini yükseltmesi tesadüf değildir. Çiftçilerimiz ve köylülerimiz, tüm yörelerimiz sudan mahrum kaldığında veya eşsiz ekosistemler yok edildiğinde, engelleyebilecek olduğumuz halde yüzümüzü başka bir yöne çeviremeyiz. Elbette bahsettiğimiz hususların bir anda aynı zamanda halledilmesi çok zor. İnsanlarımızın hayatlarını adım adım iyileştirmemizi sağlayacak ilerlemeyi sağlamak için öncelikler belirlememiz gerekecek. Kolay olmayacak, hızlı olmayacak ama taahhüdümüz bu yolda umut ve sorumlulukla ilerlemek.

Şilili kadınlar ve erkekler!

Bu noktaya birkaç basit kelimeyle özetlenebilecek bir hükümet projesiyle geldik: Görevimiz Şili’nin talep ettiği değişikliklerde kimseyi geride bırakmadan sorumlu bir şekilde ilerlemek.

Bu, ekonomik olarak büyümek, bazılarının tüketim malları olarak anladıkları şeyleri sosyal haklara dönüştürmek, daha barışçıl ve güvenli bir yaşamı garanti altına almak, herkesin özgürlüklerini derinleştirmek ve hepsinden önemlisi, hükümetimiz döneminde kadınların tarih boyunca elde etmeyi başardıkları hak ve özgürlüklerde herhangi bir geri adım atmamaktır.

Projemiz aynı zamanda demokrasiyi genişleterek ilerlemeyi kapsamaktadır ve doğal olarak daha önce burada söylediğimiz gibi kurucu sürece özen göstermektir ki bu herkesle ve demokrasi içinde daha iyi bir ülke inşa etmenin tek yoludur. Tarihimizde ilk kez, yerli halkların katılımıyla demokratik ve eşit bir Anayasa yazıyoruz. Bu süreçte hep birlikte yer alalım  ki bölünme kaynağı değil, buluşma noktası olan bir Anayasamız olsun.

Tüm sektörlerle ekip olarak çalışacağız. Zorluklar, bizim siperlerde kalmamız için çok önemli. Burada hepimize ihtiyaç var. Hergün ülkenin zenginliğini işleyen işçiler; ittifaklar kurmak, bakış açılarımızı yakınlaştırmak için iş dünyasının işbirliği. Eğer buradaysak bu ülkemizin her köşesine refahın ulaşacağını garanti etmek içindir. Bu nedenle herkese ihtiyaç var.

Bu zafer gecesinde, kampanya boyunca verdiğimiz taahhüdü yeniden teyit ediyorum. Sosyal hakları genişleteceğiz ve bunu mali sorumlulukla, makro ekonomimize dikkat ederek yapacağız. Bunu iyi bir şekilde yapacağız ve bu, gelecekte geri adım atmak zorunda kalmadan emekli maaşlarını ve sağlık hizmetlerini iyileştirmemizi sağlayacak.

Dengeli bir parlamentomuz olacak ki bu bir diyalog zorunluluğu ve daveti anlamına gelmektedir. Dürüst olmak gerekirse ben bunu yeniden bir araya gelmek, ülkemizin refahı için büyük eylemlere katılmak, geniş ve kalıcı anlaşmalara varmak ve yurttaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için bir fırsat olarak görüyorum. Fikir alanındaki farklılıkları korumak, her zaman ortak iyiliği ön planda tutmak ve siyasette ve sosyal hayatımızda şiddeti açıkça ve net bir şekilde reddetmek adına  tüm siyasi güçlerin sorumluluğuna güveniyorum

Bilin ki bende sizi dinlemeye hazır, farklı görüşleri birleştiren ve gelişmemize yardımcı olacak yapıcı eleştirilere açık bir başkan bulacaksınız.

Şilili kadınlar ve erkekler!

Bu görevi alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin geleceğinin tehlikede olduğunu biliyorum. Bu yüzden demokrasiyi önemseyen, riske atmayan, konuşmayı dinlemeyi tercih eden, anlaşmalarda birlik arayan ve insanların ihtiyaçlarını günlük olarak karşılayan; ayrıcalıklara karşı savaşan ve ailenizin yaşam kalitesi için her gün çalışan bir başkan olacağımın garantisini veriyorum; 

Bugün mutluluğun günü ama herşeyden önce büyük bir sorumluluk günü. Bizi bekleyen görev ağır ve hepinize ihtiyacımız var. Ülkemizin ihtiyacı olan değişimleri gerçekleştirmek adına birlik olmaya devam etmek zorundayız.  Tüm halka birlikte yöneterek  bu görevimizi yerine getireceğiz. Fikirler eklemek, kapılar açmak, köprüler kurmak. Biz böyle adım adım, adım adım adil bir vatan inşa ederek, gün be gün yolumuza devam edeceğiz.

Bu yüzden bu gece kutlamalıyız, ama bunu sakince yapacağız. Elde ettiğimiz temiz zaferin sağlıklı neşesi ile evinize dönün. Sizden bu zafere iyi bakmanızı  rica ediyorum. Yarın yeniden bağlanmak, yaraları iyileştirmek ve daha iyi bir geleceğe yürümek için yapacak çok işimiz olacak.

Sağlam bir umutla.

Karşılaştığımız zorlukların bilinciyle.

Sizi kocaman bir kucaklama ile selamlıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım

Çok teşekkürler!


Bu metni, Nükhet Akgün İtalyanca’dan tercüme etmiştir.