Visit to the Finnish transaltion

Panel discussion scheduled for March 8, 2024, 15.00 EET (Helsinki), 14.00 CET (Stockholm), 8.00 am EST (New York)

The Nordic Region, along with Europe and the entire world, has recently experienced numerous complex developments whose impacts on the security of the Nordic Region and its surrounding areas remain unclear. These include navigating the COVID-19 pandemic with mass vaccinations, lockdowns causing detrimental effects on economies and human well-being, challenges posed by the Omicron variant, and the looming threat of new pandemics.

Additionally, events such as the 2014 change of power in Ukraine, the annexation of Crimea by Russia, the war in Donbas, and the subsequent Russian invasion of Ukraine have significantly affected the region. The global economy has also suffered from wars, sanctions, and nationalism-driven protectionism, resulting in losses in global welfare. Furthermore, there is a growing trend towards polarization and bloc formation, with groups like BRICS seeking an expanded role.

Amidst these developments, Finland’s decision to join NATO and Sweden’s move towards a similar process is noteworthy. Nordic countries have also suspended or curtailed nearly all bilateral relations with Russia, including economic, political, cultural, sports, scientific, and social ties. Finland, in particular, has virtually closed its border with Russia, while international organizations for multilateral cooperation in the region, such as the OSCE, have been severely impacted.

The conflict in Ukraine has resulted in thousands of deaths and extensive material losses. While lost lives cannot be replaced, Ukraine has received significant aid to alleviate human suffering and bolster its defense. Simultaneously, conflicts persist in the Middle East, leading to the loss of innocent lives and widespread destruction.

Amidst this turmoil, many have come to recognize the vital importance of preventing the illegitimate use of military force and warfare and strengthening the conditions for stable and sustainable peace, both within and around the Nordic Region. These issues will be discussed in an upcoming panel featuring recognized experts.

REGISTRATION

Panelists:

Thomas Jonter: Professor of International Relations, Stockholm University, and Guest Professor of Peace and Conflict Studies, Uppsala University. Born in Sandviken, Sweden.

Nikolai Sokov: Senior Fellow, Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation. Born in Moscow, Russia.

Erkki Tuomioja: Finnish politician and long-time Minister for Foreign Affairs, as well as a historian. Born in Helsinki, Finland.

Host:

Timo Nissilä: B.Sc. Social sciences, political theory. Born in Oulu, Finland.

This event is sponsored by Pressenza International Press Agency.Tärkeä keskustelu rauhan vahvistamisesta Pohjolassa

Paneelikeskustelu 8. maaliskuuta, 2024, kello 15.00 EET (Helsinki), 14.00 CET (Tukholma), 8.00 am EST (New York)

Viime aikoina Pohjoismaat ovat yhdessä Euroopan ja muun maailman kanssa kohdanneet lukuisia kehityskulkuja, joiden vaikutukset niiden ja ympäröivien alueiden turvallisuuteen eivät ole ilmeisiä. Näihin lukeutuvat COVID-19 -pandemiassa luoviminen massarokotuksin ja rajoituksin, jotka heikensivät taloutta ja ihmisten hyvinvointia, omikron-muunnoksen tuomat haasteet ja mahdollisten uusien pandemioiden uhka.

Lisäksi muut tapahtumat, kuten vuoden 2014 vallanvaihto Ukrainassa, Krimin liittäminen Venäjään, Itä-Ukrainan sota ja sitä seurannut Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat vaikuttaneet merkittävästi alueeseen. Maailmantalous on kärsinyt sodista, pakotteista ja nationalismilähtöisestä protektionismista, ja tämä on heikentänyt globaalia hyvinvointia. Vahvistuvassa trendissä kohti polarisaatiota ja blokkien muodostumista ryhmittymät, kuten BRICS, hakevat laajempaa roolia.

Näiden kehitysten keskellä Suomen päätös liittyä Natoon ja Ruotsin eteneminen kohti samaa prosessia on huomionarvoista. Pohjoismaat ovat myös keskeyttäneet tai supistaneet lähes kaikki kahdenväliset suhteensa Venäjään, mukaan lukien talouteen, politiikkaan, kulttuuriin, urheiluun ja tieteeseen liittyvät yhteydet sekä sosiaaliset suhteet. Suomi eritoten on käytännössä sulkenut rajansa Venäjän kanssa. Samanaikaisesti alueen keskinäisen yhteistyön organisaatioiden, kuten ETYJ:n, toiminta on olennaisesti vaikeutunut.

Konflikti Ukrainassa on johtanut tuhansiin kuolonuhreihin ja suuriin aineellisiin menetyksiin. Vaikka menetettyjä ihmishenkiä ei voida korvata, Ukraina on saanut merkittävää apua inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi ja puolustuksen vahvistamiseksi. Samanaikaisesti konfliktit jatkuvat Lähi-idässä ja johtavat viattomien ihmishenkien menetyksiin ja laajaan tuhoon.

Tämän myllerryksen keskellä monet ovat havahtuneet tiedostamaan sotilaallisen voiman laittoman käytön sekä sodankäynnin estämisen ja vakaan, kestävän rauhan edellytyksien vahvistamisen elintärkeän merkityksen Pohjoismaissa ja niiden ympäristössä. Näistä kysymyksistä arvostetut asiantuntijat keskustelevat tulevassa paneelikeskustelussa.

ILMOITTAUTUMISET

Panelistit:

Thomas Jonter: Kansainvälisten suhteiden professori, Tukholman yliopisto. Rauhan- ja konfliktintutkimuksen vieraileva professori, Uppsalan yliopisto. Syntymäpaikka: Sandviken, Ruotsi.

Nikolai Sokov: Vanhempi tutkija, Wienin aseidenriisunta- ja ydinsulkukeskus (VCDNP). Syntymäpaikka: Moskova, Venäjä.

Erkki Tuomioja: Suomalainen poliitikko ja pitkäaikainen ulkoministeri, sekä historioitsija. Syntymäpaikka: Helsinki, Suomi.

Puheenjohtaja:

Timo Nissilä: Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, politiikan teoria. Syntymäpaikka: Oulu, Suomi.

Tätä tapahtumaa tukee Pressenza International Press Agency.