Dutch version of Campaign through social networks calling for peace and nonviolence

Op de sociale netwerken begon vandaag een bericht te circuleren dat oproept tot een houding van Vrede en geweldloosheid als reactie op de aanslagen die gisteravond plaats vonden in Parijs, maar ook als reactie op de houding die de Franse regering, de Europese Unie en de Nato lijken in te nemen.

Een groot deel van de Europese bevolking en van de hele mensheid kan het terroristische geweld niet rechtvaardigen, net zo min als het geweld dat eraan vooraf ging, en dat veroorzaakt werd door de besluiten van de verschillende regeringen en waarmee talloze redenen werden gegegeven opdat duizenden mensen radicaliseerden en bereid zijn zichzelf op te offeren uit naam van verschillende geloofsovertuigingen.

Miljoenen mensen zijn niet bereid deze geweldsspiraal te volgen en zijn in beweging aan het komen om op te roepen tot kalmte; tot het geven van pacifistische en geweldloze antwoorden.

Dit is het bericht dat bij ons aankwam en wat we willen delen:

We willen in Vrede leven! Nee tegen het geweld waar het ook vandaan komt! Geen revanche;! Verzoening!

We willen volken die vrij zijn! Nee tegen bezette gebieden. Nee tegen de NATO!

We willen leven in broederschap! Nee tegen het fanatisme! Nee tegen de wraak van welke kant dan ook!

We willen waardige levensomstandigheden voor alle mensen, nee tegen het dagelijkse , aanhoudende geweld van dit systeem!

Voor een geweldloze mens en een wereld in Vrede