Ο δήμος Δελφών, ένας δήμος με ιστορική και διεθνή σημασία, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 44/21-3-2022, έγινε ο έκτος δήμος που υποστηρίζει την εκστρατεία του Κόσμου Χωρίς Πολέμους και Βία, #σώσετηνπόλη. Προστίθεται έτσι στην μεγάλη οικογένεια δήμων σε όλο τον κόσμο, που καλούν τις κυβερνήσεις τους να υπογράψουν και να επικυρώσουν την Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών όπλων. Δηλώνει παρών στην προσπάθεια για την δημιουργία ενός δικτύου Δήμων που επιθυμούν ένα μέλλον χωρίς την απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος για τους πολίτες τους και τους πολίτες όλου του κόσμου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση:
Τα πυρηνικά όπλα αποτελούν μία απαράδεκτη απειλή για όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που στις 7 Ιουλίου 2017, 122 έθνη ψήφισαν την υιοθεσία της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. Τώρα, όλες οι εθνικές κυβερνήσεις προσκαλούνται να υπογράψουν και να κυρώσουν αυτή την παγκόσμια κρίσιμη συμφωνία, η οποία απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή και τη διατήρηση/αποθήκευση των πυρηνικών όπλων και θέτει τα θεμέλια για την ολοκληρωτική εξάλειψή τους.
Ο Δήμος μας, ανησυχεί σοβαρά για την τραγική απειλή που θέτουν στις κοινωνίες μας σε όλο τον κόσμο τα πυρηνικά όπλα. Πιστεύουμε σθεναρά ότι οι πολίτες μας έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε έναν κόσμο ελεύθερο από αυτή την απειλή. Οποιαδήποτε χρήση των πυρηνικών όπλων, σκόπιμα ή μη, θα έχει καταστροφικές και για μακρύ χρονικό διάστημα συνέπειες για τους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Γι’ αυτό, υποστηρίζουμε τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων και καλούμε την κυβέρνησή μας να την κυρώσει.

Με τις πρόσφατες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο συνεχιζόμενος πόλεμος και η αύξηση των εντάσεων σε όλη την Ευρώπη, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για άμεση υπογραφή και επικύρωση της ΣΑΠΟ από την Ελληνική Κυβέρνηση. Η μόνη επιλογή για να αποτραπεί η πυρηνική απειλή οποιασδήποτε πυρηνικής δύναμης, είναι η εξάλειψη των πυρηνικών όπλων.