Σε μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, πολλές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών εκφράζουν την αντίθεσή τους για την πρωτοβουλία δημιουργίας ενός παγκόσμιου φορέα ψηφιακής διακυβέρνησης υπό την σημαντική επιρροή και χρηματοδότηση των ιδιωτικών εταιρειών.

Στο κείμενο της επιστολής, οι συλλογικότητες δηλώνουν ότι η πρόταση για τη δημιουργία ενός νέου πολυτομεακού σώματος υψηλού στρατηγικού επιπέδου με σημαντικές εξουσίες που σχετίζονται με τις ψηφιακές πολιτικές, θα αντιβαίνει εντελώς με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) και την επίσημη διαδικασία παρακολούθησης.

“Αυτό το νέο σώμα,” λένε, “θα αυξήσει σημαντικά την ήδη υπερβολική δύναμη και θα βοηθούσε αυτούς τους κολοσσούς της τεχνολογίας να αντισταθούν σε ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.”

Πράγματι, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την προοπτική δημιουργίας ενός «οργανισμού μεγάλης τεχνολογίας για την παγκόσμια διακυβέρνηση που θα τρέχει από τους κολοσσούς της τεχνολογίας [Big Tech]», προσθέτουν.

Οι εμπνευστές αυτής της δράσης επισημαίνουν τον επικίνδυνο παραλληλισμό με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες που έχουν άμεσο επιχειρηματικό αντίκτυπο στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και των τροφίμων, με αποτέλεσμα τη “κατάληψη” των πολιτικών φόρουμ στο πολυμερές σύστημα του ΟΗΕ.

“Είναι απαράδεκτο ένα πολιτικό σώμα αυτού του τύπου να έχει ισότιμους εκπροσώπους εταιρειών και κυβερνήσεων”, λένε.

Αυτή η στρατηγική ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (του Νταβός) που σύμφωνα με τον όρο «ψηφιακή συνεργασία» ανοίγει το δρόμο για την επεξεργασία πραγματικών πολιτικών, μέσω της μετατροπής ενός συμβουλευτικού σώματος πολλαπλών ενδιαφερομένων (σύμφωνα με μοντέλο πολλών ενδιαφερομένων που ισχύει στο φόρουμ διακυβέρνησης Διαδικτύου) σε έναν οργανισμό «πολυμερούς διακυβέρνησης».

Η πρωτοβουλία βρίσκεται πολύ μακριά από το να δημιουργήσει πραγματική τεχνολογική συζήτηση. Οι υπογράφοντες οργανισμοί προειδοποιούν για τις συνέπειες της εγκατάστασης ενός οργανισμού αυτών των χαρακτηριστικών, επηρεάζοντας κατ ‘ουσία το πολυμερές δημοκρατικό σύστημα.

«Εάν εγκριθεί αυτή η πρόταση, θα χτυπήσει το θάνατο της δημοκρατικής και πολυμερούς παγκόσμιας διακυβέρνησης, αντικαθιστώντας την με συστήματα διοίκησης υπό την ηγεσία των επιχειρήσεων, τα οποία, όπως οραματίζεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με την αυξανόμενη ψηφιοποίηση όλων των τομέων, θα εισάγονται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας.»

Βάσει αυτών των σκέψεων, η ανακοίνωση, η οποία θα σταλεί επίσης στους πρεσβευτές στα Ηνωμένα Έθνη όλων των χωρών-μελών, καλεί το γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αρχειοθετήσει αμέσως την πρόταση για τη δημιουργία ενός πολυτομεακού σώματος υψηλού επιπέδου για την «Ψηφιακή Συνεργασία», καθώς θα μετατραπεί σε de facto όργανο για την παγκόσμια ψηφιακή διακυβέρνηση.

Προτρέπουν επίσης να αναδιατυπωθεί η ατζέντα της Ψηφιακής Συνεργασίας που θα πρέπει «να περιορίζεται, εάν υπάρχει, σε λειτουργίες προγραμματισμού και πολιτικού διαλόγου. Οποιοδήποτε πλαίσιο ή φόρουμ τυχόν δημιουργηθεί υπό αυτήν, δεν πρέπει να υπερβαίνει στο ελάχιστο αυτές τις λειτουργίες.»

Επιμένουν στην ανάγκη να καταστεί αυτό σαφές σε όλα τα σχετικά έγγραφα και καταστατικούς σκοπούς, αντικαθιστώντας την αόριστη και μπερδεμένη γλώσσα με σαφείς περιγραφές που αποκλείουν εντελώς οποιοδήποτε ουσιαστικό επιχειρηματικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής.

Ταυτόχρονα, η επιστολή υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της ανανέωσης των προσπαθειών για την ανάπτυξη ενός πραγματικά δημοκρατικού συστήματος για την παγκόσμια Ψηφιακή Διακυβέρνηση, διατηρώντας τα συμφέροντα των εταιρειών σε απόσταση.

Τέλος, το σημείωμα προτείνει στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα «να ξεκινήσει νέα επίσημη διαδικασία διαβούλευσης για αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του WSIS». Σημειώνουν τη σημασία της στιγμής, «δεδομένης της δραματικής αλλαγής της κοινής και πολιτικής γνώμης σχετικά με την ανάγκη για αυστηρή ρύθμιση των κολοσσών της τεχνολογίας και του γεγονότος ότι πρόκειται για παγκόσμιες/πολυεθνικές και συνεπώς απαιτούν ένα ορισμένο επίπεδο αποτελεσματικής παγκόσμιας διακυβέρνησης, με κατάλληλους παγκόσμιους κανόνες και πολιτικές.»

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής στα ισπανικά εδώ.

 


Μετάφραση από ισπανικά: Pressenza Athens.