Η Κολομβία γίνεται το 60ο κράτος που υπογράφει τη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων. Αυτή τη στιγμή, με μοναδική εξαίρεση την Αργεντινή, όλα τα κράτη της Λατινικής Αμερικής έχουν είτε υπογράψει, είτε επικυρώσει μέσα από τα Κοινοβούλιά τους τη Συνθήκη. Επιπλέον η Λατινική Αμερική, με την υπογραφή της Συνθήκης Tlatelolco, ήδη από το 1967, έχει διακηρυχθεί επίσημα ως ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά όπλα.

Η Συνθήκη έχει υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ πριν περίπου ένα χρόνο και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις επικυρωθεί από τα Κοινοβούλια τουλάχιστον 50 χωρών. Μέχρι στιγμής σε επικύρωση έχουν προβεί 15 χώρες. Συγχαρητήρια εστάλησαν από τα κεντρικά της ICAN στην αντιπροσωπεία τους στην Κολομβία για τις προσπάθειες που κατέβαλαν γι’ αυτό το θετικό αποτέλεσμα.