Des de la Xarxa Humanista de Notícies de Salut REHUNO Salut posem en marxa un espai d’intercanvi on trobem una nova mirada sobre la vida quotidiana, basada en una psicologia experiencial i existencial (la Psicologia del Nou Humanisme), i amb unes propostes concretes de treball personal per tal d’arribar a un sentit ple de la nostra existència i a una vida lliure de patiments innecessaris. No és, per tant, una psicologia terapèutica ni que tracti cap patologia, sinó que va dirigida a qualsevol persona que vulgui comprendre’s a si mateixa i tenir eines, si així ho desitja, per iniciar un canvi positiu en la seva vida. El benestar psicològic és, sense dubtes, una de les bases de la salut integral. Per això, és un aspecte fonamental al que s’ha d’atendre.

Et convidem a posar en pràctica aquestes propostes i també que et comuniquis amb nosaltres i ens expliquis la teva experiència. Escriu-nos!

Per Jordi Jiménez

És convenient, de tant en tant, revisar les nostres prioritats per veure si realment estem emprant el nostre temps i la nostra energia en proporció a aquestes prioritats. Si no és així, segurament sentirem que en la nostra vida quotidiana alguna cosa no va bé, encara que no sapiguem què és. Revisar les prioritats ens pot revelar el motiu d’aquest desencaixament.

Podem fer un exercici pràctic. En un full apuntem tots aquells aspectes que ens interessen i dels que ens ocupem en la nostra vida quotidiana. Els amics, els estudis (si és el cas), la parella, altres relacions, la família, els fills, les aficions, els projectes, altres activitats… cadascun apuntarà tot allò a què es dediqui o li agradaria dedicar-se. Es poden fer més o menys categories, segons les circumstàncies de cadascun.

Què és per a mi el més important en aquest moment?

Després cal ordenar tota aquesta llista per prioritats sobre la base d’una pregunta que podria ser com una cosa així: Què és per a mi el més important en aquest moment?

En molts casos haurem de fer diverses llistes, i anar canviant l’ordre d’uns i altres elements, fins que aquest ordre de prioritats ens encaixi bé, i el sentim veritable i interessant. En cas de dubte entre dos elements, podem preguntar-nos, per descartar, què passaria si trec un d’ells i què passaria si trec l’altre. Aquell que senti com una pèrdua més gran és el que va al davant en l’escala de prioritats.

Una vegada he fet això, i no abans, faig una altra llista amb el temps que dedico setmanalment a cada activitat. Quant de temps dedico als amics, quant als estudis (si és el cas), quant a la parella, a la família, a les aficions, als projectes, etc. Podem excloure d’aquesta llista el temps dedicat al treball (si treballem), ja que és quelcom del que depèn la nostra supervivència i, tal vegada, no podem modificar el temps que l’hi dediquem; encara que també és interessant si ho incloem i veiem la gran desproporció que pot haver-hi entre el temps dedicat a això i les meves prioritats reals. En qualsevol cas, vaig apuntant un temps aproximat setmanal de cada activitat o, tal vegada, diari, si faig moltes coses cada dia.

D’aquí sortirà una altra llista amb el temps, ordenat de més a menys que dedico a cada activitat. No importa si l’escala temporal és setmanal o diària, perquè l’important serà l’ordre d’aquestes activitats, és a dir, a què li estic dedicant més temps i a què menys, en general.

En comparar aquestes dues llistes (prioritats i temps dedicat) podré veure l’origen d’alguns desencaixis o d’alguns disgustos en la meva vida diària, ja que trobaré coses que per a mi són prioritàries a les quals no estic dedicant gaire temps, i d’altres que no ho són, a les que dedico massa temps.

Si deixem al marge el període dedicat al treball, podem tractar d’organitzar-nos la resta del temps que dediquem realment a les diferents activitats perquè l’ordre de les nostres prioritats i aspiracions encaixin realment.

Serà un avanç en el criteri de realitat i un pas més cap a una vida més conscient i, sobretot, coherent. Aquests desencaixis que sentim no són més que registres de contradicció, ja que estem fent coses que ni sentim ni pensem que siguin importants. En posar tot això en clar guanyarem en coherència i ens sentirem més forts, alegres i en pau amb nosaltres i amb el món.

Et convidem a posar en pràctica aquestes propostes i també que et comuniquis amb nosaltres i ens expliquis la teva experiència. Escriu-nos!