La proposta de la Renda Bàsica Universal (RBU) és clara: proporcionar a cada persona una quantitat de diners mensuals que garanteixi la seva subsistència. Es tracta de guanyar un nou dret, que en cap cas reemplaça altres drets existents.

Alguns neoliberals intenten aprofitar aquesta proposta, pervertint-la, ja que imaginen que, una vegada es cobri la RBU, amb aquests diners es podria pagar els serveis universals actuals, com la sanitat o l’educació. Això no és, de cap manera, la proposta original de la RBU, sinó una nova proposta (perversa) que no pretén reduir o eliminar la pobresa en el món, sinó per contra, pretén augmentar els guanys de les grans empreses, quedant-se amb el gran pastís de la sanitat i l’educació.

La RBU és un nou dret que se sumaria, complementàriament, a altres drets com els esmentats de l’educació i la sanitat. I més drets que encara s’haurien d’atorgar a la població, com el dret a l’habitatge.

La RBU és una proposta clarament progressista i a favor de la justícia social. Si algun neoliberal pretén fer seva la proposta, ens sembla excel·lent, però haurà de deixar molt clar què està secundant. Lamentablement, ja coneixem la perversió del llenguatge de les últimes dècades, en què es bombardeja a les poblacions en nom de la pau, o sé l’empresona en nom de la democràcia. Ni bombardejar és compatible amb la pau, ni les actituds repressives amb la democràcia, ni el neoliberalisme amb la RBU.

Aquest article continua una sèrie que intentarà explicar breument diferents aspectes de la proposta de la Renda Bàsica Universal (RBU). Per veure tota la sèrie d’articles publicats sobre aquest mateix tema, prémer aquí.