3es JORNADES de mitjans de comunicació independents i moviments socials Europe.Netting

En l’apartat de mitjans de comunicació i nous formats van ser presentats: FOTOMOVIMIENTO de Barcelona, QUATRO V del Brasil i NovetatsOpinions de Grécia.

Imatges de Xavier Belda i Jordi Jimenez

Fotomovimiento: Els Murs d’Aigua

A Fotomovimiento ens anomenem fotoactivistes més que fotoperiodistes, perquè la nostra postura és clarament definida i sempre som al costat de l’oprimit, del perseguit i en definitiva de totes les persones que es veuen afectades per les actuals polítiques neoliberals. Per tant, ni creiem en l’objectivitat de la fotografia ni compartim la visió dels mitjans de comunicació massiva.

La nostra manera de treballar va més enllà de la mera documentació. Ens impliquem en les lluites, formem part d’elles i a vegades exercim rols semblants als d’una persona activista de carrer.

L’any 2015 vam rebre per part de l’IDDHHC (Institut de Drets Humans de Catalunya) una menció honorífica com a mitjà de publicació alternatiu que dóna suport i centra la seva acció en les diferents lluites socials, especialment a Barcelona.

Des de l’any 2015 hem mostrat la mal anomenada “crisi de refugiats” a les fronteres d’Europa de l’Est, Grècia, Itàlia, França i en la Frontera Sud espanyola.

Aquest treball ha suposat la definitiva consolidació i reconeixement com a grup que dóna visualització a moltes problemàtiques i fins i tot ha derivat en grup d’acció, per la implicació sobre el terreny de diversos membres, en projectes d’ajuda que van més enllà de la documentació de la situació.

El documental va ser realitzat després de viatjar, el gener de 2018, a les illes de Lesbos i Quios on es troben els camps de Moria i Vial.

Ja havien passat tres anys i el focus mediàtic s’havia desviat de totes aquestes persones a la recerca d’asil.

La situació que vam trobar va ser pitjor que la de 2015 i, en l’actualitat, encara és pitjor.

El títol de documental, “Els Murs d’Aigua” fa referència a la presó en la qual s’han convertit les illes Gregues en què hi ha camps de refugiats.

Articles relacionats:

3as Jornadas de Pressenza-Barcelona: Presentación y primera charla

3es Jornades de Pressenza-Barcelona: La veu dels corrents socials

3es Jornades de Pressenza-Barcelona: La defensa dels drets humans davant les velles lleis i el neo-feixisme

3es Jornades de Pressenza-Barcelona: cançó de cloenda

Les Marees a Calàbria 66: “Hem d’afrontar aquesta nova dreta autoritària”