“En el moment actual és imprescindible un compromís global i veritable amb la protecció de la vida”

En el Fòrum Humanista Europeu, que ha tingut lloc a Madrid els dies 11, 12 i 13 de maig, una de les àrees temàtiques es va promoure des de l’Associació de Dones Humanistes per la Noviolència. En ella van participar com a ponents: Annabella Coiro, experta en comunicació i educació per la noviolència, d’ Itàlia; Lydienne Nkaleu, presidenta del Comitè d’Assistència a la Dona Necessitada, de Camerun; Silvia Beatriz González González, promotora de la Pau i la Noviolència,  d’Espanya; Nicole Ndongala, R.D. Congo/Espanya, presidenta de l’Associació Karibú; Jenny Infante Labrín, tècnica en Promoció d’Igualtat de Gènere, d’Espanya; Sudha Reddy, Directora de la Fundació Ecològica per a Alternatives Sostenibles, d’Índia i Carmen Serra Majada, Cofundadora de la Plataforma d’afectats de l’Hepatitis C, de Valladolid.

Es va realitzar un taller experiencial i es va sintetitzar el conversat i viscut entre les promotores i el públic assistent.

En l’entrevista, Encarna Escribano, presidenta de l’Associació de Dones Humanistes per la Noviolència i moderadora de l’àrea temàtica, ens parla de l’associació i ens acosta les conclusions i projectes sorgits en el Fòrum Humanista. Què motiva aquesta iniciativa?

La vida està amenaçada i sentim la necessitat de fer un pas al capdavant i protegir-la. En el moment actual és imprescindible un compromís global i veritable amb la protecció de la vida.

Com es pot protegir la vida?
Nosaltres fem tallers que permetin la connexió amb allò que és femení, que és la connexió amb la vida. En haver el patriarcat degradat el femení s’ha produït una desconnexió cada vegada major amb la vida i com a conseqüència s’observa tot el que està ocorrent avui dia: guerres, fams, apoderament dels aliments, escassetat d’aigua, destrucció de la naturalesa…

En contacte amb altres col·lectius i treballant en xarxa…
Sí, cada vegada volem contactar més amb associacions i tenim el projecte de crear una xarxa de xarxes i visibilitzar totes aquestes associacions no violentes que ja estan en marxa. Per exemple, hi ha gent que està fent coses, però aïlladament en alguns casos, i del que es tracta és de generar una xarxa on ens puguem interconnectar per visibilitzar totes aquestes accions no violentes i per recolzar accions que puguin tenir una projecció important o una repercussió. Per exemple, les dones de Belém on es reuneixen dones de les tres religions: musulmanes, cristianes i jueves i fan un recorregut per la pau cada any. És una acció exemplar a la qual es podria donar major difusió.

Des dels tallers al Fòrum Humanista impulsant i organitzant

Així és, hem promogut que estigui present en el Fòrum Humanista el tema de la dona com a àrea temàtica i que estigui obert a altres associacions de dones que treballen en la no violència. Aquí va sorgir la necessitat de la xarxa de xarxes, en descobrir que hi ha unes altres fent en altres llocs i que no ens coneixem entre nosaltres.

I, quines conclusions i projectes s’han materialitzat en el Fòrum Humanista a l’àrea de Dones per la Noviolència?
Pensem en un nou model que superi el patriarcat, aquest nou model està ja apareixent i és necessari que caiguem en compte de la necessitat de canviar el sistema de valors, tant les dones com els homes. És bo comprendre que ens hem de quedar amb el millor de la història humana i integrar tot allò que és vàlid de la nostra història.

Despertar el femení tant en homes com en dones perquè ho hem deixat ocult i necessitem connectar-hi i deixar de tenir-ho degradat per poder integrar la història.

Com a projecte immediat ens proposem avançar a la xarxa de xarxes, interactuant, intercomunicant, recolzant altres accions en la mateixa direcció que la nostra.

Les dones tenim una força capaç de moure el món quan ens posem a favor de la vida.