Aquest any es farà una Trobada de pràctiques i experiències compartides. Cada col·lectiu proposarà un exercici breu per tal que els participants puguin vivenciar-lo. Al final hi haurà un temps per tal d’intercanviar i debatir en base a les experiències que hem tingut. Per tant, en aquest cas, serà una tarda participativa i interactiva.

Les trobades d’espiritualitat i no-violència volen fomentar la concòrdia dintre de la diversitat espiritual i posen la no-violència com a marc de convivència i relació entre persones i col·lectius. Les diferències d’idees i creences s’esfumen a mida que anem aprofundint en nosaltres mateixos. En la experiència interna anem arribant a llocs comuns que formen part de tot ésser humà. En la cerca d’aquests espais profunds tothom es va trobant amb experiències similars que, només després, són “traduïdes” o explicades segons la pròpia cultura o la creença personal.

Els col·lectius participants seran:

T’esperem, l’entrada és lliure.

L’article original es pot trobat aquí