Υποστήριξε την αναφορά αριθ. 0605/2022, της Ελένης Κωστοπούλου, μητέρας του Ζακ Κωστόπουλου, σχετικά με τη δολοφονία του και την ατιμωρησία της αστυνομικής βίας στην Ελλάδα. Κάνε εγγραφή στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναζήτησε με τον παραπάνω αριθμό την αναφορά και πάτησε τον ενεργό σύνδεσμο υποστήριξης. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη αναφορά έχει 180 υποστηρικτές/τριες.

 

Η Σύνοψη αναφοράς της Ελένης Κωστοπούλου
Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τη δολοφονία του γιου της. Δηλώνει ότι υπάρχει βίντεο που δείχνει τον βάναυσο και απάνθρωπο τρόπο με τον οποίο τέσσερις αστυνομικοί και δύο πολίτες φέρθηκαν στον γιο της κλωτσώντας, χτυπώντας και σέρνοντάς τον στο πεζοδρόμιο, ενώ εκείνος αιμορραγούσε, δεν μπορούσε να ανασάνει και χρειαζόταν άμεσα ιατρική φροντίδα. Του είχαν σφίξει τόσο πολύ τις χειροπέδες που οι διασώστες δεν μπορούσαν να τις κόψουν ενώ δεν καταβλήθηκε καμία προσπάθεια για την ανάνηψή του. Προσθέτει δε ότι τρεις ιατροδικαστικές εκθέσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα χτυπήματα που δέχτηκε ο γιος της προκάλεσαν τον θάνατό του. Καταγγέλλει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί αθωώθηκαν και ότι η αστυνομική βία και η άσκοπη χρήση βίας έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, ζητεί από τους βουλευτές να χρησιμοποιήσουν την εξουσία τους για να σταματήσουν αυτές τις πρακτικές που αντιβαίνουν στη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη και να διασφαλίσουν τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμη να παρουσιάσει η ίδια την αναφορά της στην Επιτροπή Αναφορών.

 

Σχετικά με την πλατφόρμα αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η πλατφόρμα αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε πολίτες, κατοίκους και οργανώσεις από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και από άλλες χώρες, να υποβάλλουν αναφορές για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν από μεμονωμένα άτομα ή από ομάδες και μπορούν να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Οι αναφορές μπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών και πολλά άλλα. Μόλις υποβληθεί μια αναφορά, εξετάζεται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διαπιστωθεί αν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ και αν είναι αποδεκτή. Εάν μια αναφορά είναι αποδεκτή, η επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να ξεκινήσει επίσημη έρευνα ή να καλέσει τον αναφέροντα να παρουσιάσει την υπόθεσή του σε ακρόαση.

Η πλατφόρμα αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες ώστε να έρχονται σε επαφή με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να εκφράζουν ανησυχίες για θέματα που είναι σημαντικά γι’ αυτούς. Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία και να ακουστεί η φωνή τους σε επίπεδο ΕΕ όπως ορίζει η Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Συνθήκη της Λισαβόνας.