Το ζήτημα της στέγασης στην Ελλάδα έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης ερευνητικής δουλειάς, που έχει αναδείξει σε βάθος τα ιδιαίτερα διαχρονικά χαρακτηριστικά και τις πολλαπλές διαστάσεις του εν λόγω ζητήματος στη χώρα, καθώς επίσης τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όπως οι αυξανόμενες ανισότητες ως προς την πρόσβαση του πληθυσμού σε οικονομικά προσιτή και ποιοτική κατοικία, γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται διεκδικήσεις και διατυπώνονται πιθανές λύσεις.

Η στέγαση, βασική ανθρώπινη ανάγκη και θεμελιώδες δικαίωμα, αναδεικνύεται σήμερα σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό διακύβευμα. Η ιστοσελίδα “Στέγαση360” παρουσιάζει τη σχετική υπάρχουσα γνώση και σύγχρονη συζήτηση με εύληπτο τρόπο, με στόχο να γίνουν κατανοητά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι πολλαπλές διαστάσεις και η έκταση του προβλήματος με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία.

Η ιστοσελίδα καλύπτει 9 θεματικές, οι οποίες παρότι διακριτές συνιστούν στην πράξη ένα ενιαίο σύνολο: ενοίκια, βραχυχρόνιες μισθώσεις, κερδοσκοπία και χρηματιστικοποίηση, κενά διαμερίσματα, στέγαση των νέων, ιδιοκατοίκηση, ενεργειακή φτώχεια, ευάλωτες ομάδες και αστικός χώρος. Στο μέλλον και εφόσον προκύψει ανάγκη, υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού της με επιπλέον θεματικές.

 

Από την ιστοσελίδα του eteron Στέγαση360.

 

Σε συνδυασμό με το “Κείμενο Πολιτικής: για το Δικαίωμα στην Οικονομικά Προσιτή Ενοικιαζόμενη Κατοικία”, στόχος είναι να ανοίξει ένας εποικοδομητικός δημόσιος διάλογος, για την διερεύνηση των αναγκαίων και κατάλληλων απαντήσεων στην τρέχουσα στεγαστική κρίση, που θα θέσουν τις βάσεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία για όλες και όλους.

 

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τη Στεφανία Γυφτοπούλου – Αρχιτέκτονα, με μεταπτυχιακό στην Αστική Ανάπτυξη (UCL), τον Δημήτρη Μπαλαμπανίδη – Δρ Αστικής Κοινωνικής Γεωγραφίας (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο), την Εύη Παπατζανή – Ερευνήτρια και Υπ. Δρ στις σπουδές της πόλης και της μετανάστευσης (Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας, ΕΜΠ) και την Δήμητρα Σιατίτσα – Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Δρ στον τομέα Πολεοδομίας-Χωροταξίας (ΕΜΠ), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και Αστική κουλτούρα (Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Καταλονίας) και πτυχίο Αρχιτέκτονα-Μηχανικού (ΕΜΠ).