Από την έναρξη του πολέμου και μέχρι σήμερα έχουν φτάσει στην Ελλάδα ήδη 6.488 Ουκρανοί, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Από αυτούς 2.050 είναι ανήλικοι [1].

Κάθε μέρα περνούν τα ελληνικά σύνορα 600-800 πρόσφυγες. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στο τέλος αυτής της κρίσης θα έχουν μεταναστεύσει 8.000.000 Ουκρανοί πρόσφυγες σ’ όλη την Ευρώπη με τις γειτονικές χώρες να υποδέχονται το μεγαλύτερο μέρος του προσφυγικού κύματος. Ο αριθμός ωστόσο αυτών που θα καταφύγουν και στην Ελλάδα αναμένεται αρκετά υψηλός και η κυβέρνηση ήδη σπεύδει να θεσμοθετήσει ευεργετικά μέτρα με την παροχή προσωρινής προστασίας και φιλοξενίας [2].

Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης εντάσσεται και η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με τη σύσταση μιας «ευρωπαϊκής Task Force» για την υποστήριξη μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών της Ουκρανίας [3].

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η ομάδα δράσης θα έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα που με όρους αποτελεσματικότητας, δικαιοσύνης και διαφάνειας θα καταγράφει και θα προσπαθεί να ικανοποιεί τα αιτήματα της ουκρανικής εκπαιδευτικής κοινότητας, με τη συνδρομή κρατών – μελών, επιχειρηματικού τομέα, κοινωνίας πολιτών και φορέων, αλλά και διεθνών οργανισμών με ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Χρειαζόμαστε άραγε μια task force και μια ψηφιακή πλατφόρμα για να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα οι τάξεις υποδοχής [4] είναι λιγοστές και με ανεπαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό; Πόσο ωραίο – αλήθεια – ακούγεται ότι το Υπουργείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τα παιδιά αυτά! Πόσο ωστόσο απέχει από την αλήθεια ότι στο ελληνικό σχολείο δεν μπορούμε να διδάξουμε σε μαθητές/τριες που έχουν άλλη μητρική γλώσσα. Δεν μπορούμε να παρέχουμε την ψυχολογική ενδυνάμωση που είναι αναγκαία σε παιδιά που έχουν μετακινηθεί από το οικείο τους περιβάλλον και βρίσκονται αντιμέτωπα με μια νέα πολιτισμική καθημερινότητα. Εν ολίγοις να υποστηρίξουμε τις ανάγκες της Ουκρανικής κοινότητας, όπως και κάθε κοινότητας που έχει εκτοπιστεί εξαιτίας των βίαιων συγκρούσεων και των πολέμων και έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Και να μην ξεχνάμε ότι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα με τα 13 διαπολιτισμικά δημοτικά και αντίστοιχα γυμνάσια και λύκεια ανά την Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα επιτύχει αποτελεσματική διαπολιτισμική εκπαίδευση.

 

[1] 10-03-2022: Ανακοίνωση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με αριθμό προσφύγων Ουκρανίας που πέρασαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο – Υπ. Προστασίας του Πολίτη (mopocp.gov.gr)

[2] Πληροφορίες για Εκτοπισθέντα Άτομα από την Ουκρανία | Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (migration.gov.gr)

[3] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – 08-03-22  Πρωτοβουλία Κεραμέως για τη σύσταση ευρωπαϊκής Task Force για την υποστήριξη μαθητών και φοιτητών της Ουκρανίας (minedu.gov.gr)

[4] Στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τον Νόμο 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α/21.09.2010) άρθ. 26 παρ. 1α και 1β εισάγει το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. «…Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής». Για το σχολικό έτος 2021-2022 δόθηκε η δυνατότητα στα δημοτικά σχολεία της χώρας να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π., μέσω συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.)