Ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου), με σημαντική παρέμβασή του στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την υπόθεση απόρριψης της εγγραφής της «Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA) από το Μητρώο των ΜΚΟ, κατόπιν υποβολής σχετικής αναφοράς, καλεί τη Διοίκηση να επανεξετάσει την απόφασή της,  εκτιμώντας ότι αυτή «προσκρούει στο κεκτημένο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου».

Ο Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη, απευθυνόμενος στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, «(…) εκτιμά ότι η απόφαση απόρριψης εγγραφής ΑΜΚΕ στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου σας εξαιτίας της ανάπτυξης δραστηριότητας υπέρ των υπό απέλαση αλλοδαπών και, για το λόγο αυτό, της – κατά την κρίση σας – αντίθεσης της με την ελληνική νομοθεσία, προσκρούει στο προαναφερθέν κεκτημένο του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου» και συνεχίζει: «Κατά συνέπεια παρακαλούμε κύριε Ειδικέ Γραμματέα, να επανεξετάσετε υπό το πρίσμα των ανωτέρω παρατηρήσεων  και επισημάνσεων μας την με αρ. πρωτ. 341617/25.10.21 απόφαση σας, με την οποία απορρίψατε την από 11.6.2021 αίτηση εγγραφής της ΑΜΚΕ «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» στο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου σας.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), η οργάνωση παρείχε άμεσα και εγγράφως προς το Υπουργείο τις αιτηθείσες διευκρινίσεις οι οποίες ζητήθηκαν την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και αναμένει την απόφαση του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων επί της κατατεθείσας αίτησης θεραπείας, ζητώντας την ανάκληση της απορριπτικής απόφασης και συνακόλουθα την εγγραφή της στο Μητρώο ΜΚΟ, κατ’ εφαρμογήν του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Σε πρόσφατη δημόσια συζήτηση ο Ευάγγελος Κωνσταντίνου εξήγησε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής ως προς τη μη συνεργασία με οργανώσεις που κάνουν διασώσεις αιτούντων άσυλο στο Αιγαίο και που επιδιώκουν να παρέχουν υπηρεσίες σε αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, μην κατανοώντας ποια άλλα δικαιώματα, πλην της νομικής βοήθειας, χρειάζεται να υποστηρίξει μια οργάνωση. Τόσο η ποινικοποίηση και η απομόνωση της αλληλεγγύης – και ο χαρακτηρισμός της ως συνώνυμο της διακίνησης – όσο και η απογύμνωση των υπό απέλαση αλλοδαπών από δικαιώματα πρόσβασης σε τροφή, υγεία, συνθήκες στέγασης, κ.α. μέχρι την απέλασή τους, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν αντιμετωπίζει διλήμματα, όπως υποστηρίζει. Χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ασφάλεια, έχει χαράξει σαφή πολιτική υπέρ της παραβίασης των δικαιωμάτων των ανθρώπων που διαφεύγουν από εμπόλεμες ζώνες ή διώκονται στη χώρα τους, παρά τις δεσμεύσεις της απέναντι σε ευρωπαϊκές συνθήκες.