Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» (RSA) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης προσφύγων, την παρακολούθηση και ανάδειξη παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στην κοινωνική και ανθρωπιστική ενίσχυση ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η οργάνωση παρείχε δωρεάν νομική συνδρομή σε πάνω από 200 ανθρώπους στα νησιά και την ενδοχώρα, σε τομείς όπως η υποστήριξη στη διαδικασία ασύλου, η πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, η οικογενειακή επανένωση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η υποστήριξη θυμάτων ναυαγίων.

Στις 11 Ιουνίου 2020  η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» (ΑΜΚΕ) αιτήθηκε την εγγραφή στο νεοσύστατο Μητρώο ΜΚΟ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ενάμιση χρόνο αργότερα, η αίτηση εγγραφής της οργάνωσης απορρίφθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, παρότι πληρούνται όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και παρά τη θετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Να θυμίσουμε ότι εναντίον της συνταγματικότητας αυτού του Μητρώου έχουν τοποθετηθεί εθνικές και ευρωπαϊκές ανεξάρτητες αρχές καθώς και μέλη του Ευρωπαϊκών θεσμών. Όμως η εγγραφή είναι υποχρεωτική σε όποιες οργανώσεις επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που αιτούνται άσυλο, που έχουν πάρει απορριπτικές αποφάσεις στις αιτησεις για άσυλο, σε πρόσφυγες ή μετανάστες.

 

Στην ανακοίνωσή της η οργάνωση αναφέρει:

“Στην απορριπτική απόφαση η Διοίκηση θεωρεί – χωρίς μάλιστα να αναφέρεται σε συγκεκριμένες διατάξεις – ότι η αναφορά στο άρθρο 3 του καταστατικού μας ως προς την «[…]ανάπτυξη δραστηριότητας[…]» «[…]υπέρ των υπό απέλαση προσώπων[…]» έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική κείμενη νομοθεσία, μία κρίση που προσκρούει σε βασικές αρχές του  διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου.

Επισημαίνουμε ότι οι σχετικές με τις εγγυήσεις υποστηρικτικές δράσεις προσώπων και οργανώσεων υπέρ υπό απέλαση προσώπων, όχι απλώς δεν αντίκεινται αλλά, υλοποιούν την κείμενη νομοθεσία ενώ το σύνολο των σκοπών και του καταστατικού της ΑΜΚΕ «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» έχει εγκριθεί και νομίμως δημοσιευτεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο Χίου.”

 

Η οργάνωση είχε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο οργανώσεων που είχε θεσπίσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και είναι επίσης εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο» εκφράζει σοβαρούς προβληματισμούς για την απόρριψη της αίτησης περί εγγραφής της στο Μητρώο ΜΚΟ, παρότι πληροί όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Έχει ήδη αιτηθεί την ανάκληση της σχετικής απορριπτικής απόφασης, προβάλλοντας νόμιμους και βάσιμους λόγους και ζητά την εγγραφή της στο Μητρώο ΜΚΟ, κατ’ εφαρμογήν του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου.