Το Προεδρείο της Βουλής του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων αποδέχθηκε προς επεξεργασία τη Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία που επιδιώκει να επιτύχει τη ρύθμιση των Παραδοσιακών, Συμπληρωματικών και Ολιστικών Ιατρικών στην Ισπανία.

Απαιτούνται 500.000 υπογραφές από τους Ισπανούς πολίτες.

Ο σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας δεν είναι άλλος από τη ρύθμιση των παραδοσιακών, συμπληρωματικών και ολιστικών ιατρικών εντός ενός νομικού πλαισίου που ευνοεί τόσο την έρευνα όσο και την κατάρτιση, προάγει την καλή επαγγελματική πρακτική και εγγυάται την ασφάλεια της υγείας του πληθυσμού σε αυτόν τον τομέα.

Για να φτάσει η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία στην ολομέλεια της Κάτω Βουλής και να εγκριθεί, έχει στη διάθεσή της 7 μήνες για να συγκεντρώσει συνολικά 500.000 υπογραφές από τους Ισπανούς πολίτες. Αυτές οι υπογραφές συλλέγονται είτε φυσικά σε καθορισμένα σημεία είτε ψηφιακά.

Το Ίδρυμα Φυσικών Θεραπειών δημιούργησε και υλοποίησε την Πλατφόρμας Pro Ley MTCI, που είναι ένα έργο που στοχεύει στην προώθηση ενός νόμου που ρυθμίζει τις φυσικές θεραπείες στην Ισπανία (παραδοσιακές, συμπληρωματικές και ολιστικές ιατρικές όπως ορίζονται από τον ΠΟΥ) και που έχει ήδη γίνει δεκτό για επεξεργασία από το Προεδρείο της Βουλής του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων.

Το ισπανικό Σύνταγμα επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία σύνταξης των νόμων του κράτους. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως Λαϊκή Νομοθετική Πρωτοβουλία. Για να ευδοκιμήσει μια τέτοια πρωτοβουλία ενώπιον του ισπανικού κοινοβουλίου, πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 500.000 υπογραφές από Ισπανούς πολίτες άνω των 18 ετών, οι οποίες πρέπει να συγκεντρωθούν εντός μέγιστης περιόδου 9 μηνών. Μόλις ληφθούν, παραδίδονται και θα επαληθεύονται στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων για την επακόλουθη κοινοβουλευτική επεξεργασία.

Μετάφραση από τα ισπανικά: Pressenza Athens