Απαγορεύονται διακρίσεις στις ΜΕΘ σε βάρος ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αντιδράσεις κομμάτων.

Σε απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο ζητά από τη βουλή να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση διαλογής (triage) λόγω της πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με το ανώτατο γερμανικό δικαστήριο, ο νομοθέτης παραβίασε το άρθρο 3, παράγραφος 3 του συντάγματος, επειδή παρέλειψε να λάβει προληπτικά μέτρα, που θα διασφαλίζουν ότι κανένας δεν θα υφίσταται δυσμενέστερη διάκριση λόγω αναπηρίας, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ζωτικής σημασίας και σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται πως «κανένας δεν ευνοείται ή αδικείται λόγω φύλου, γένους, φυλής, γλώσσας, καταγωγής, πίστης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Κανένας δεν αδικείται λόγω σωματικής μειονεξίας.»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ