Ο δήμος Τήλου είναι ο δεύτερος δήμος στην Ελλάδα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της εκστρατείας #σώσετηνπόλη του «Κόσμου Χωρίς Πολέμους και Βία»!

Με την απόφαση ΑΔΣ 71/2021:

  • Εγκρίνει την υπογραφή της έκκλησης της ICAN* (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει και να επικυρώσει την Συνθήκη
  • Αποφασίζει να προβεί σε μια σειρά ενεργειών όπως αυτές αναλύονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης για να συμβάλει στην εφαρμογή της συνθήκης και να στιγματίσει τα πυρηνικά όπλα έως ότου εξαλειφθούν.

Έτσι, ο δήμος Τήλου, ενώνει την φωνή του με αυτή του Αγίου Ευστρατίου, και με άλλες 300 πόλεις σε όλο τον κόσμο, που καλούν τις κυβερνήσεις τους, να υπογράψουν και επικυρώσουν την Συνθήκη Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων.

Είναι ένα ακόμα βήμα μιας δύσκολης πορείας που θέλουμε να οδηγήσει στην υπογραφή και επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων από την Ελλάδα. Καλούμε τους δήμους της χώρας, όσο μικροί οι μεγάλοι είναι, να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, και να σταθούν στην πλευρά της ανθρώπινης Ιστορίας, που θα καταργήσει τα πυρηνικά όπλα και θα απομακρύνει οριστικά την απειλή αφανισμού σχεδόν κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη.