Η εκστρατεία Εμβόλια για Όλους αφορά την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τον εμβολιασμό όλων μας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που αιτούνται άσυλο, που είναι πρόσφυγες / προσφύγισσες και μετανάστες / μετανάστριες, με ή χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Είναι μια πρωτοβουλία της Intersos Hellas, του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών και του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα που περιλαμβάνει ενημέρωση για την πανδημία σε 10 γλώσσες!

Μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των φορέων που τη διοργανώνουν. Τους ζητήσαμε να μας εξηγήσουν γιατί αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτή την εκστρατεία και με ποιους τρόπους επιθυμούν να συνεισφέρουν στις πολιτικές δημόσιας υγείας που ακολουθεί μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Μας είπαν – μεταξύ άλλων – ότι στη χώρα μας ο εμβολιασμός των αιτούντων άσυλο είναι πολύ χαμηλός εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων. Ο δε μεταναστευτικός πληθυσμός χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα δεν έχει ακόμα εμβολιαστεί καθόλου, καθώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής δημόσιας υγείας.

Στο βίντεο που ακολουθεί μιλούν οι Απόστολος Βεΐζης, Άντλα Σασάτη, Ζαν Ντινιέ Τοτό Τομ-Ατά.

Διάρκεια 21′:12″  |  Γλώσσα: Ελληνικά