Είναι τα κορίτσια από τη φύση τους πιο ντροπαλά από τα αγόρια; Τα αγόρια είναι σωστό να κλαίνε;
Τα σημάδια της έμφυλης βίας είναι πάντα ορατά; Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές από τους
άντρες; Οι άντρες είναι καλύτεροι στην πολιτική από τις γυναίκες; Το μέλλον μας καθορίζεται από
το φύλο μας; Τα σημάδια της έμφυλης βίας είναι πάντα ορατά;

Βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις του χθες; Πεποιθήσεις του σήμερα; Ή μήπως εμπόδια για ένα καλύτερο μέλλον;

Με το βλέμμα στραμμένο στην έμφυλη δημοκρατία, η Συμμαχία των Φύλων και το Γραφείο Θεσσαλονίκης του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ στην Ελλάδα επανέρχονται με δύο σειρές από βίντεο στο πλαίσιο του προγράμματος «Αποδομώντας Έμφυλα Στερεότυπα», στοχεύοντας στην κριτική αποτύπωση, την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, αλλά και την προαγωγή της έμφυλης ισότητας. Τα βίντεο συνοδεύουν και εμπνέονται από τον Οδηγό υλοποίησης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών δράσεων με τίτλο «Η Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», με έμφαση στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Εργάζεστε στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και τα ΜΜΕ, ή συμμετέχετε σε οργανώσεις και δράσεις της κοινωνίας των πολιτών; Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα βίντεο, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του Οδηγού για δική σας δράση ευαισθητοποίησης.

4 δραματοποιημένες ιστορίες
Με την πρώτη σειρά των βίντεο, η οποία περιλαμβάνει δραματοποιημένες ιστορίες, επιχειρείται η ανάδειξη του σεξισμού της καθημερινότητας, ενός φαινομένου διάχυτου σε κάθε τομέα της ζωής μας, μια σε -σε πολλές περιπτώσεις- ασυνείδητη αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων. Οι 4 ιστορίες έχουν χαρακτηριστικούς τίτλους: «Στερεότυπα από κούνια», «Πες μου το φύλο σου να σου πω τι θα γίνεις», «Η τέλεια γυναίκα» και «Ε δεν τη σκότωσε κιόλας». Με την καλλιτεχνική φροντίδα και συνεργασία της θεατρικής ομάδας Life After Death, αναδεικνύονται στερεοτυπικές εκδηλώσεις και έμφυλα τοξικά φαινόμενα με τα οποία όλ@ έχουμε έρθει αντιμέτωπ@ σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Παράλληλα τα φαινόμενα αυτά αναδομούνται στην κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας, δικαιοσύνης και συμπερίληψης.

6 βίντεο-οδηγίες για τα εργαλεία του Οδηγού
Η δεύτερη σειρά αποτελείται από 6 βιντεοπαρουσιάσεις, με τίτλους: «Εκπαιδευτικοί ενεργοποιητές», «Φύλο και στερεότυπα στην ανατροφή μας», «Φύλο και στερεότυπα στην καθημερινότητα», «Φύλο, σπουδές και εργασία», «Έμφυλη βία» και «Εκπαιδευτική μεθοδολογία Συμμαχίας». Τα στελέχη της Συμμαχίας των Φύλων -πλαισιώνοντας την έκδοση του Οδηγού με ένα οπτικοακουστικό εγχειρίδιο, επιχειρούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν εκπαιδευτικά εργαλεία, ειδικές τεχνικές και μεθοδολογικές στρατηγικές του Οδηγού. Αντλώντας πολύτιμα στοιχεία από την πολύχρονη εμπειρία υλοποίησης σχετικών εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών δράσεων, παρέχουν ένα υποστηρικτικό, εναλλακτικό και συμπληρωματικό πλαίσιο για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, διαμορφωτές της κοινής γνώμης αλλά και μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο του Οδηγού για τη δημιουργία και υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων σε δικούς τους χώρους δράσης.

Η Συμμαχία των Φύλων και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας για
περαιτέρω επικοινωνία, συνεργασία και αξιοποίηση του παραπάνω υλικού:
● Οδηγός εκπαιδευτικών δράσεων,
● 4 βίντεο εκστρατείας ευαισθητοποίησης,
● 6 βίντεο οπτικοακουστικού εγχειρίδιου του Οδηγού.

Όλο το υλικό είναι δωρεάν διαθέσιμο, με άδεια δημιουργικών κοινών CC-BY-NC-SA 4.0 διεθνές.
Επικοινωνία: info@gr.boell.org – 2310282829 και g.all.initiative@gmail.com – 2111115107