Ήταν στις αρχές του 2019 όταν γράψαμε για πρώτη φορά σχετικά με αυτό το εγχείρημα. Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι θέτουν σήμερα το θεμέλιο λίθο για τον Οίκο του Ενός [House of One], στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας, το Βερολίνο. “Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του διαθρησκευτικού μας ειρηνευτικού έργου”, δήλωσε ο Ραββίνος Ανδρέας Νάχαμα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του House of One Foundation. “Έχουμε ήδη δραστηριοποιηθεί στον διαθρησκευτικό διάλογο εδώ και πολλά χρόνια, και συμβάλλουμε με καθημερινή εργασία για περισσότερη κατανόηση, ανοχή και συνύπαρξη στην κοινωνία μας.” Είναι λοιπόν πολύ πιο ευχάριστο να μπορέσουμε σύντομα να συνοδεύσουμε την ανέγερση αυτού του κτιρίου – συμβόλου, αυτού του έργου αλληλοκατανόησης.”

Η σημερινή εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου και περιλαμβάνει προσευχές στις 3 θρησκείες, συζητήσεις για το έργο, φιλοσοφικές προσεγγίσεις της προσπάθειας.

Κείμενα με παρόμοιο περιεχόμενο:

News-Views #3 | 15.4.2019 | pressenza-omniatv
Μουσουλμάνοι και εβραίοι προσευχήθηκαν μαζί στο Σεράγεβο