Μια νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) αναφέρει πως οι μηνιαίοι μισθοί μειώθηκαν ή αυξήθηκαν με πολύ χαμηλούς ρυθμούς το πρώτο εξάμηνο του 2020, στα 2/3 των χωρών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και πως η κρίση φαίνεται πως θα προκαλέσει τεράστια καθοδική πίεση στους μισθούς στο προσεχές μέλλον.

Οι μισθοί των γυναικών και των χαμηλόμισθων εργαζομένων επηρεάστηκαν δυσανάλογα από την κρίση.
Επιπρόσθετα, ενώ οι μέσοι μισθοί στο 1/3 των χωρών που παρείχαν δεδομένα εμφανίστηκαν σε άνοδο, αυτό προέκυψε κατά ένα μεγάλο βαθμό από τον σημαντικό αριθμό χαμηλόμισθων εργαζομένων που έχασαν τις δουλειές τους συνεπώς στρεβλώθηκε ο μέσος όρος, καθώς δεν συμπεριλαμβάνονταν πλέον στα στατιστικά δεδομένα των μισθωτών.

Στις χώρες στις οποίες ελήφθησαν ισχυρά μέτρα για την διατήρηση της απασχόλησης, οι επιπτώσεις της κρίσης εμφανίστηκαν κυρίως ως μείωση των μισθών από ότι τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας.

Η Παγκόσμια Έκθεση για τους Μισθούς 2020/21 καταδεικνύει πως δεν επηρεάστηκαν όλοι οι εργαζόμενοι από την κρίση με τον ίδιο τρόπο. Η επίπτωση στις γυναίκες ήταν δυσμενέστερη από ότι στους άντρες. Εκτιμήσεις που βασίζονται σε δείγμα των 28 Ευρωπαϊκών χωρών δείχνουν πως, χωρίς τις επιδοτήσεις μισθών, οι γυναίκες θα είχαν χάσει το 8,1% των μισθών τους το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το 5,4% για τους άντρες.
Η κρίση επηρέασε κατά ένα τεράστιο βαθμό και τους χαμηλόμισθους. Οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης έχασαν περισσότερες εργατοώρες από ότι οι υψηλά αμειβόμενες διευθυντικές και υψηλής ειδίκευσης επαγγελματικές θέσεις. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το group των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκθεση δείχνει πως χωρίς τις προσωρινές επιδοτήσεις, το 50% των χαμηλόμισθων εργαζομένων θα είχαν χάσει περίπου το 17,3% του μισθού τους.

Χωρίς τις επιδοτήσεις, ο μέσος όρος των χαμένων μισθών μεταξύ όλων των εργαζομένων θα είχε ανέλθει σε 6,5%. Παρόλα αυτά, οι επιδοτήσεις των μισθών αντιστάθμισε το 40% αυτού του ποσοστού.

“Η αύξηση των ανισοτήτων που δημιούργησε η κρίση του COVID-19 απειλεί να αφήσει μια κληρονομιά φτώχειας, κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας που θα είναι ολέθρια” Guy Ryder, ILO Director-General

Η έκθεση περιλαμβάνει μια ανάλυση συστημάτων κατώτατων μισθών, που θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία μιας οικονομικής ανάκαμψης που θα είναι βιώσιμη και ισότιμη. Οι κατώτατοι μισθοί βρίσκονται σε ισχύ υπό κάποια μορφή στο 90% των χωρών μελών της ILO. Όμως ακόμη και πριν την εμφάνιση της πανδημίας, η έκθεση καταδεικνύει πως παγκοσμίως, 266 εκατομμύρια άνθρωποι – 15% όλων των μισθωτών σε ολόκληρο τον κόσμο – κέρδιζαν λιγότερα χρήματα από τον ωριαίο κατώτατο μισθό, είτε λόγω μη συμμόρφωσης είτε επειδή εξαιρούνταν νομικά από τέτοια συστήματα. Οι γυναίκες υπερ-εκπροσωπούνται μεταξύ των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο.

Η έκθεση Global Wage Report 2020/21 εξετάζει επίσης τις τάσεις σε 136 χώρες στα τέσσερα χρόνια πριν την πανδημία. Τα ευρήματα δείχνουν μια παγκόσμια αύξηση των πραγματικών μισθών που κυμαίνεται μεταξύ του 1,6% και 2,2%. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν πιο γρήγορα στην Ασία και στον Ειρηνικό και στην Ανατολική Ευρώπη και με πιο αργούς ρυθμούς στη Βόρεια Αμερική και στην Βόρεια, Νότια και Δυτική Ευρώπη.

Πηγή: ilo.org

Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη socialpolicy.gr

 

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ