Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μερικούς τεχνοκρατικούς τρόπους να διαβουλεύεται με τους πολίτες της ΕΕ και μερικούς τρόπους να “πιέζεται” πάλι τεχνοκρατικά για να συζητήσει και να πάρει θέση για ζητήματα στα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι δεν έχει δράσει επαρκώς. Στο δεύτερο πλαίσιο, αυτή την περίοδο “τρέχουν” δύο πρωτοβουλίες ευρωπαίων πολιτών που το πρακτορείο μας υποστηρίζει με διάφορους τρόπους. Και οι δύο έχουν φτάσει μέχρι στιγμής το 10% του στόχου. Και οι δύο έχουν επίσημα πάρει παράταση – εξαιτίας της πανδημίας – παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εξαντλήσει το χρονικό διάστημα εξέλιξής τους. Ας τις δούμε.

 

1.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για το Βασικό Εισόδημα

Η συζήτηση για το Βασικό Εισόδημα ως καθολικό, άνευ όρων, επαρκές και εξατομικευμένο δεν είναι καινούρια, βρήκε όμως νέο νόημα από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία. Οι χώρες αναγκάστηκαν να δίνουν – και μάλιστα σε μηνιαία βάση – ένα είδος εισοδήματος, εξαιτίας των μέτρων που έθεσαν σε αναστολή μεγάλο μέρος της εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρά το γεγονός ότι το Βασικό Εισόδημα δεν είναι επίδομα αλλά ανθρώπινο δικαίωμα, φαίνεται να ζούμε μια αυξανόμενη εξοικείωση με το ζήτημα μέσω των πολιτικών που εφαρμόζονται εξαιτίας της πανδημίας. Διάφορες χώρες έχουν ήδη κάνει πιλοτικές εφαρμογές πριν την πανδημία και αυτή τη στιγμή η συζήτηση ευνοεί όσους/ες πιστεύουν ότι έχει έρθει η στιγμή για αναδιανομή πόρων, πιο αντικειμενική φορολόγηση ακόμα και φορολόγηση εταιρικών πλατφορμών επικοινωνίας και διασύνδεσης, όπως για παράδειγμα το facebook. Παράλληλα η εργασία παίρνει τελείως διαφορετική μορφή με την τεχνολογική πρόοδο και με την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους έξω από το εργασιακό καθεστώς και δυναμώνοντας δυστυχώς το πρεκαριάτο. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για αναγνώριση ως εργασία άλλων μορφών που δεν είναι απαραίτητα συνδεμένες με το εισόδημα αλλά βοηθούν τη συνοχή και την ανάπτυξη των κοινωνιών μας, όπως η φροντίδα των παιδιών από τους γονείς, η φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι, οι κοινωφελείς δράσεις.

 

Υπόγραψε την πρωτοβουλία για το Βασικό Εισόδημα.

Δες και μοιράσου το βίντεο της ελληνικής ομάδας.

 


 

2. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για εμβόλια, φάρμακα και διαγνωστικά ελεύθερα από πατέντες

Όλοι/ες έχουμε δικαίωμα στην υγεία. Σε μια πανδημία, οι έρευνες και τεχνολογίες θα πρέπει να κοινοποιούνται πλατιά, τάχιστα, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Καμία ιδιωτική εταιρεία δε θα πρέπει να έχει την εξουσία να αποφασίζει ποιος θα έχει πρόσβαση στις θεραπείες ή τα εμβόλια και σε ποια τιμή. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας επιτρέπουν σε μια μόνo εταιρεία να έχει μονοπωλιακό έλεγχο σε βασικά φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό περιορίζει τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων, αυξάνει το κόστος τους και δημιουργεί δυσκολίες πρόσβασης στους ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.
Τα στοιχεία για τα κόστη παραγωγής, τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις της έρευνας και ανάπτυξης αλλά και την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια εμβολίων και φαρμάκων, πρέπει να είναι δημόσια. Τα συμβόλαια που υπογράφονται ανάμεσα σε δημόσιες αρχές και φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να δημοσιοποιούνται, για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.
Οι φορολογούμενοι έχουν πληρώσει για την έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών. Ό,τι έχει πληρωθεί από τους φορολογούμενους πρέπει να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες να ιδιωτικοποιήσουν καίριας σημασίας τεχνολογίες υγείας, οι οποίες αναπτύχθηκαν με δαπάνες του δημοσίου.
Μια συλλογική απειλή χρειάζεται κοινή προσέγγιση, αλληλεγγύη και όχι ιδιωτική κερδοφορία.

Τα δημόσια κεφάλαια πρέπει πάντα να διατίθενται με εγγυήσεις για την διαθεσιμότητα των φαρμάκων/εμβολίων που θα προκύψουν και εγγυήσεις για προσιτές τιμές. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων πολιτικών και ο έλληνας Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μετά από τον τρόπο που συμεριφέρθηκαν ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες μη τηρώντας τις υποσχέσεις τους να παρέχουν συγκεκριμένο αριθμό εμβολίων στις χώρες της ΕΕ και τις ατυχείς διακηρύξεις περί “εμβολίου ως δημόσιο αγαθό”.

 

Υπόγραψε την πρωτοβουλία Όχι κέρδη από την Πανδημία.