Διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις με μεγάλη εμπειρία στο προσφυγικό κάνουν λόγο για παραβιάσεις των ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων για τους εγκλωβισμένους στα νησιά αιτούντες διεθνούς προστασίας και για παράνομες επαναπροωθήσεις χωρίς σεβασμό στις επίσημες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της μη καταχώρισης των συλληφθέντων, της άρνησης πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου, κλοπές και ζημίες προσωπικών αντικειμένων.

Kοινή δήλωση και λεπτομερή αναφορά απέστειλαν 6 Οργανώσεις στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Μεταναστών σχετικά με τις επαναπροωθήσεις στις αρχές του μήνα. Οι υπογράφουσες οργανώσεις ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, HIAS ΕΛΛΑΔΟΣ, HumanRights360, REFUGEE SUPPORT AEGEAN εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το φαινόμενο των παράνομων επαναπροωθήσεων, όπου το τελευταίο διάστημα και ιδίως την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έχει ιδιαίτερη αύξηση. Αυτή η παράνομη πρακτική έχει καταστεί κεντρικό στοιχείο της μεταναστευτικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, δημιουργώντας μόνιμα αδιέξοδα στο νομικό σύστημα, παραβιάζοντας τον πυρήνα βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των αιτούντων άσυλο. Διαβάστε ολόκληρη την αναφορά και την κοινή δήλωση εδώ.

Επιπλέον η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο, η PRO ASYL και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην επιστολή τους καλούν τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές να απέχουν από την εφαρμογή των διαδικασιών των συνόρων, υποστηρίζοντας πως δεν διασφαλίζουν τη δίκαιη εξέταση των αναγκών διεθνούς προστασίας των αιτούντων. Οι αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται στα σύνορα πρέπει να εξετάζονται υπό την κανονική διαδικασία, τηρουμένων των διαδικαστικών εγγυήσεων που απαιτούνται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Διαβάστε όλη την επιστολή εδώ.