• Ευάλωτες ομάδες, ελευθερία έκφρασης, πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και ελευθερία του συνέρχεσθαι σε καθεστώς επίθεσης
• «Οργανωμένη εναντίωση» κατά της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών
• Επιτακτική ανάγκη για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή του για την περίοδο 2018-2019 σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, εστιάζοντας σε σειρά ανησυχητικών φαινομένων.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τις προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών να αποδυναμώσουν τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και επαναλαμβάνουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επισημαίνουν τις επιθέσεις κατά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, τονίζοντας τον δημοκρατικό ρόλο των δημοσιογράφων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ζητούν επίσης από τα κράτη μέλη να απόσχουν από τη θέσπιση νόμων που περιορίζουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και να θέσουν τέλος στις δυσανάλογες και βίαιες επεμβάσεις των αρχών επιβολής του νόμου.

Αντιμετώπιση του εξτρεμισμού

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι η ρητορική μίσους και οι διάφορες μορφές ρατσισμού κανονικοποιούνται, όχι μόνο από εξτρεμιστές αλλά και από ορισμένους κυβερνητικούς εκπροσώπους ή πολιτικούς ηγέτες και ζητούν την αποτελεσματική απαγόρευση των νεοφασιστικών και νεοναζιστικών ομάδων. Καταδικάζουν επίσης όλες τις επιθέσεις εναντίον χριστιανών και ζητούν την ίση μεταχείρισή τους στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μετά τις επιθέσεις σε τόπους χριστιανικής λατρείας.

Επιπλέον, το Κοινοβούλιο:

• υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της ελευθερίας της έκφρασης, των εγκαταστάσεων κράτησης, της πρόσβασης στα κοινωνικά δικαιώματα και της εμπορίας ανθρώπων
• εκφράζει την ανησυχία του για τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών
• υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της επεξεργασίας δεδομένων για τη συμπεριφορική χειραγώγηση
• υπογραμμίζει το θέμα των συνθηκών κράτησης και ζητά τη θέσπιση κοινών προτύπων της ΕΕ που να συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 330 ψήφους υπέρ, 298 κατά και 65 αποχές.

europa.eu

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ