Η σημερινή ημερομηνία [9/12] έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως μέρα κατά της διαφθοράς. Ο πρόεδρος της Ομάδας Κρατών ενάντια στη διαφθορά του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει το συμβολικό για εμάς ακρώνυμο GRECO, Marin Mrčela, έκανε την ακόλουθη δήλωση.

“Καθώς μας φτάνουν ελπιδοφόρα νέα σχετικά με τα εμβόλια για την πρόληψη της COVID-19, καλώ όλα τα κράτη μέλη της GRECO να διασφαλίσουν ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία ενσωματώνονται στις πολιτικές τους για τη δημόσια υγεία και ότι η ακεραιότητα είναι κεντρική για κάθε προσπάθεια αποκατάστασης από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η διαφθορά δεν πρέπει να έχει θέση στον τομέα της υγείας. Πρέπει να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. Οι ενέργειες προμηθειών πρέπει να διεξάγονται με ακεραιότητα, αξιοπιστία και διαφάνεια. Καθώς οι κυβερνήσεις αντιδρούν στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δημιουργούνται από την πανδημία με συγκέντρωση εξουσίας, παρεκκλίσεις δικαιωμάτων και ελευθεριών και επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών στην οικονομία για την ανακούφιση της κρίσης, οι κίνδυνοι διαφθοράς δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Οι λεπτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους για την πρόληψη των κινδύνων διαφθοράς σε αυτήν την πανδημία πρέπει να ακολουθούνται στενά σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη διεφθαρμένων πρακτικών στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, είτε σχετίζονται με το σύστημα προμηθειών, δωροδοκίες σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιατρική, διαφθορά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων (Ε & Α), συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων συμφερόντων και του ρόλου των λομπιστών, ή της απάτης που σχετίζεται με την COVID-19 ή και την εμπορία πλαστών ιατρικών προϊόντων. Το να εκμεταλλευτούμε ή να θέσουμε σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων για παράνομα προσωπικά κέρδη ισοδυναμεί με απειλή της ζωής μας και είναι απλώς απαράδεκτο. Διακυβεύεται το δικαίωμα στη ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανώτεροι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να δίνουν παράδειγμα, ακόμη περισσότερο σε περιόδους κρίσης. Σε ορισμένα κράτη μέλη μας – τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες – αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Το να επιτίθεσαι στη δικαιοσύνη και την επιβολή του νόμου ή να κάνεις χρήση τους για κομματικούς και πολιτικούς σκοπούς, το να φιμώνεις ή να παρενοχλείς δημοσιογράφους ή όσους έχουν διαφορετική άποψη, να αντικαθιστάς ή να υπονομεύεις τους θεσμούς που διαφωνείς πολιτικά, δυσφημίζοντας τους καταγγέλλοντες ή μη παρέχοντάς τους την προστασία που πρέπει να απολαμβάνουν, αγνοώντας τους πιο βασικούς κανόνες δεοντολογίας και, κατά καιρούς, αξιοπρέπειας, διαδίδοντας «ψεύτικες ειδήσεις», είναι όλα παραδείγματα καταστάσεων που έχουμε δει πολύ συχνά μέσα στο 2020. Ο 5ος γύρος αξιολόγησης της GRECO – που εστιάζει στην πρόληψη της διαφθοράς σε επίπεδο κεντρικών κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων εκτελεστικών λειτουργιών και επιβολής του νόμου – θα είναι καθοριστικής σημασίας για να υπενθυμίσουμε στα 50 κράτη μέλη της GRECO τις δεσμεύσεις τους για να υπάρξει καλύτερη πορεία σε πολλούς από αυτούς τους τομείς. Χρειαζόμαστε κυβερνήσεις που θα ενεργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που μας ενώνουν τα τελευταία 70 χρόνια.”