Ο Δαλάι Λάμα ένωσε τη φωνή του με αγωνίστριες και αγωνιστές από όλο τον κόσμο γιορτάζοντας την επικείμενη έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων.

Έμπρακτος υπέρμαχος της εκστρατείας για την εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων, χαιρετίζω το γεγονός ότι η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων έχει πλέον επικυρωθεί από πενήντα χώρες και θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Αυτή είναι πράγματι ιστορικήστιγμή και είναι κάτι πολύ καλό για το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την εξεύρεση πιο διαφωτισμένων και πολιτισμένων ρυθμίσεων για την επίλυση των συγκρούσεων.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η έναρξη ισχύος αυτής της συνθήκης θα συμβάλει σε ακόμη πιο συντονισμένες προσπάθειες για την εξάλειψη αυτών των φοβερών όπλων και την εξασφάλιση μιας γνήσιας και διαρκούς ειρήνης στον κόσμο μας. Πιστεύω ότι η γενιά μας έχει φτάσει στο κατώφλι μιας νέας εποχής στην ανθρώπινη ιστορία. Επειδή είμαστε όλοι αλληλεξαρτώμενοι, η ευρύτατη και διαφορετική ανθρώπινη οικογένειά μας πρέπει να μάθει να ζει μαζί με ειρήνη. Συγχαίρω τα Ηνωμένα Έθνη και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη που κατέστησαν δυνατή αυτήν τη Συνθήκη. Είναι μια πράξη καθολικής ευθύνης που αναγνωρίζει τη θεμελιώδη ενότητα της ανθρωπότητας.

Ο κόσμος έχει τώρα κάνει το πρώτο θετικό βήμα προς ένα πιο ειρηνικό μέλλον, αλλά ο απώτερος στόχος μας πρέπει να είναι η αποστρατικοποίηση ολόκληρου του πλανήτη. Πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό εάν γίνουν σωστά σχέδια και οι άνθρωποι εκπαιδεύονται με βάση τα πλεονεκτήματά τους. Εφόσον σε αυτό το πρώτο βήμα φάνηκε στην πράξη η πρόθεση εξάλειψης των πυρηνικών όπλων, πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί ολική αποστρατικοποίηση.

Ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά είναι προς το συμφέρον όλων μας. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι πρέπει να βασιστούμε στην αμοιβαία κατανόηση και τον διάλογο για την επίλυση των συγκρούσεων. Ως εκ τούτου, εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία να παροτρύνω όλες τις κυβερνήσεις να εργαστούν για την εφαρμογή αυτής της Συνθήκης, έτσι ώστε ο κόσμος να γίνει ένα ασφαλέστερο μέρος για όλους μας.

Δαλάι Λάμα
26 Οκτωβρίου 2020

Μετάφραση από αγγλικά: Pressenza Athens.