Εκφράστε δυναμικότερα την άποψή σας για τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή σας.

Το Vouliwatch είναι ο ελληνικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, μιας πρωτοβουλίας συμμετοχικής δημοκρατίας που βοηθάει τους πολίτες να συνδιαμορφώσουν την ευρωπαϊκή ατζέντα και νομοθεσία για περισσότερα από 10 χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση της Ε.Ε., ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους. Μόλις μια πρωτοβουλία συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο υπογραφές, η Επιτροπή θα αποφασίσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί.

Τον Ιανουάριο του 2020, ενεργοποιήθηκαν νέοι κανόνες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI), διευκολύνοντας τους/-ις Ευρωπαίους/-ες πολίτες να καταθέσουν αιτήματα και να προτείνουν νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ζητήματα που μας αφορούν και μπορεί να παρέμβει νομοθετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να γιορτάσουμε αυτή τη νέα φάση στη ζωή του οργάνου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει μια εβδομάδα με διαδικτυακές εκδηλώσεις σχετικά με το ECI από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Μια εβδομάδα όπου θεσμικοί εκπρόσωποι, μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και διοργανωτές περασμένων και τρεχουσών πρωτοβουλιών θα συναντηθούν για να συζητήσουν τα αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης, θα μοιραστούν εμπειρίες και θα απαντήσουν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα φάση, βοηθώντας να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση το εγχείρημα.

Σας προσκαλούμε να μας δώσετε και τις δικές σας ιδέες και να μοιραστείτε τις απόψεις σας για να βελτιώσουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών!

Για να συμμετάσχετε στις εκδηλώσεις της εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εγγραφείτε εδώ: https://europa.eu/!WX76cc

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τις δράσεις της (τρέχουν ήδη αιτήματα όπως «Χορήγηση βασικών άνευ όρων εισοδημάτων (UBI) σε όλη την ΕΕ», «ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, πλήρη πολιτικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ» και «Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή») και τον τρόπο που μπορείτε να συμβάλετε στην επιτυχία της.

#EUTakeTheInitiative

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ