Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece, λαμβάνοντας υπόψη του και τις θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ), 16.07.2020, καλεί την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανακαλέσει την πρόσφατη απόφασή του (ΦΕΚ Β’ 2773, 8-7-2020), σύμφωνα με την οποία στην πράξη ακυρώνονται οι ήδη κυρωμένοι δασικοί χάρτες που καλύπτουν το 55% των δασικών χαρτών της χώρας.

Σύμφωνα με την ΠΕΔΔΥ «Ουσιαστικά στο θέμα των Δασικών Χαρτών επιστρέφουμε στο «σημείο μηδέν» (δέκα χρόνια πίσω) και ακυρώνεται η μέχρι σήμερα προσπάθεια των συναδέλφων και της Δασικής Υπηρεσίας.»

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει δασολόγιο, ενώ θα έπρεπε να έχει κυρωμένους Δασικούς Χάρτες εδώ και δεκαετίες.

Η νέα Υπουργική απόφαση μας γυρίζει «δέκα χρόνια πίσω», ενώ θα έπρεπε να ενισχύσει τις δασικές υπηρεσίες για να ολοκληρώσουν το επίπονο έργο τους μέχρι 30.09.2020 σύμφωνα με το 4685/2020 για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Το «κράτος έχει συνέχεια» ή δεν έχει;