Η νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αναφέρει πως, οι νέοι αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον στην αγορά εργασίας λόγω του αυτοματισμού, της στενής εστίασης σε μεγάλης διάρκειας επαγγελματική κατάρτιση, και της έλλειψης των θέσεων εργασίας που να ταιριάζουν με τα προσόντα τους.

Ο αριθμός των νέων που σήμερα δεν εργάζονται, δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση (ΝΕΕΤ) αυξάνεται και οι νέες γυναίκες έχουν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες να επηρεαστούν από ότι οι άνδρες.

Η έκθεση αναδεικνύει επίσης ότι οι εργαζόμενοι νέοι (ηλικίας 15 -24 ετών) αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας να χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας του αυτοματισμού και εκείνοι με επαγγελματική κατάρτιση είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

“Αυτό αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες που προσφέρονται από την επαγγελματική κατάρτιση τείνουν να καταστούν παρωχημένες γρηγορότερα… από ό,τι οι γενικές δεξιότητες μέσω της εκπαίδευσης”.

Η έκθεση του ILO ζητεί την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας.

Η έκθεση Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs (GET Youth 2020) παρουσιάζει ότι, από την προηγούμενη έκθεση GET Youth του 2017, προέκυψε μια ανοδική τάση στην κατάσταση των NEETs. Το 2016 υπήρχαν 259 εκατομμύρια νέοι που ταξινομήθηκαν ως ΝΕΕΤ, οι οποίοι αυξήθηκαν σε περίπου 267 εκατομμύρια το 2019 και αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται στα 273 εκατομμύρια το 2021. Ως ποσοστά, η τάση επίσης αυξάνεται – από 21,7% το 2015 σε 22,4% το 2020. Oι τάσεις αυτές υποδηλώνουν ότι ο στόχος που έθεσε η διεθνής κοινότητα για ουσιαστική μείωση του ποσοστού των NEETs έως το 2020 θα χαθεί.

Επί του παρόντος υπάρχουν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια νέοι παγκοσμίως, εκ των οποίων 267 εκατομμύρια ταξινομούνται ως NEETs. Τα δύο τρίτα, ή 181 εκατομμύρια, των NEETs είναι νεαρές γυναίκες.

Η έκθεση GET Youth 2020 αναφέρει ότι όσοι ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι λιγότερο πιθανό να χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της αυτοματοποίησης. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν άλλα ζητήματα επειδή η ραγδαία αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στο εργατικό δυναμικό έχει ξεπεράσει τη ζήτηση για θέσεις εργασίας πτυχιούχων, μειώνοντας τους μισθούς των αποφοίτων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας στους πέντε νέους είναι NEET: Not in Employment, Education or Training. Τρεις στους τέσσερις νέους NEETs είναι γυναίκες.

Ενώ ο πληθυσμός των νέων αυξήθηκε κατά 139 εκατομμύρια μεταξύ 1997 και 2017, το εργατικό δυναμικό των νέων μειώθηκε κατά 58,7 εκατομμύρια.

Σχεδόν δύο στους πέντε νέους εργαζόμενους σε αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες ζουν με λιγότερο από 3,10 δολάρια Αμερικής την ημέρα.

Πριν από την τρέχουσα κρίση, οι νέοι είχαν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες από τους ενήλικες (25 ετών και άνω) να είναι άνεργοι/άνεργες. Επί του παρόντος, περισσότεροι από 1 στους 6 νέους βρίσκονται εκτός εργασίας λόγω του covid-19.

Πηγές: ilo.org, un.org
Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη
socialpolicy.gr

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ