Η εφαρμογή που υιοθέτησε η κυβέρνηση της Νορβηγίας για τον εντοπισμό θετικών ατόμων στην Covid-19 και των πιθανών επαφών τους ονομάζεται “Smittestopp”. Η Διεθνής Αμνηστία την ανέλυσε και παρατήρησε κάτι που προκαλεί ανησυχία: την πρακτικά ζωντανή παρακολούθηση των κινήσεων των χρηστών μέσω μιας συχνής ενημέρωσης των συντεταγμένων GPS που προωθούνται σε έναν κεντρικό διακομιστή.

Στις 2 Ιουνίου, η Διεθνής Αμνηστία επικοινώνησε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και την Εθνική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στη συνέχεια, στις 10 Ιουνίου συναντήθηκε με τον επικεφαλής προγραμματιστή του “Smittestopp”. Στις 16 Ιουνίου, η κυβέρνηση του Όσλο αποφάσισε να αναστείλει το “Smittertopp” και να επανεξετάσει τη λειτουργία του.