του Κώστα Φωτεινάκη

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, 22 Μαΐου 2020, το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε λίγο πριν από την εκπνοή της δεκαετίας 2010 – 2020, αφιερωμένη από τον ΟΗΕ στη Βιοποικιλότητα.

Τι έχει δρομολογηθεί και τι αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, είναι ένα ερώτημα που μπορεί να έχει τυπικά απαντηθεί, με τις εθνικές αναφορές και τις συνεδριάσεις των αρμοδίων φορέων, ωστόσο στην πράξη η βιοποικιλότητα βρίσκεται υπό διαρκή απειλή.

Α. Πρώτα ας καταγράψουμε σε τίτλους τους στόχους της Δεκαετίας για τη Βιοποικιλότητα | Decade on Biodiversity – Living in harmony with nature:

1. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση 2010
2. 52 Κινήσεις για τη βιοποικιλότητα – Ε.Ε.. 2011
3. Quick guides to the Aichi Biodiversity Targets, 2012
4. Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, 2014
5. Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα από το ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2383 Β 2014)
6. Νόμος 3937/2011 – ΦΕΚ/ Α 60/31.03.2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»

Α.1 Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις για το θέμα και πολλές αναρτήσεις σχετικές με τη βιοποικιλότητα. Αναφέρω δύο:

• 2014 – Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια (2010) | Η δεκαετία 2011 – 2020 αφιερωμένη από τον ΟΗΕ στη Βιοποικιλότητα | Η συμφωνία – ορόσημο για τη Βιοποικιλότητα που ψηφίστηκε στην ιστορική σύνοδο κορυφής του Ρίο (1992) | Οι ερασιτέχνες βοτανικοί και η μεγάλη προσφορά τους στην καταγραφή και τη διαφύλαξη της Ελληνικής Βιοποικιλότητας.
• 2017 -Ας θυμηθούμε την ξεχασμένη δεκαετία 2010 – 2020 για τη Βιοποικιλότητα και “ας φέρουμε την πολιτική της βιοποικιλότητας στο ίδιο επίπεδο με την κλιματική αλλαγή” – αυτό είναι το συμπέρασμα της COP12 για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών (CMS) Άγριων Ζώων στη Μανίλα (23 – 28.10.2017)

Β. Το Μήνυμα από την Αθήνα (2009)

Στις 27 και 28 Απριλίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στην Αθήνα διεθνές συνέδριο υψηλού επιπέδου με θέμα τη βιοποικιλότητα. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να καθοριστούν οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες προκειμένου να εγκαινιαστεί ο διάλογος σχετικά με τη μελλοντική (μετά το 2010) πολιτική στον τομέα της βιοποικιλότητας.

Συμμετείχαν κορυφαίοι επιστήμονες, πολιτικοί, οικονομολόγοι και πανεπιστημιακοί, καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Μαζί, επεξεργάστηκαν το Μήνυμα από την Αθήνα: ένα σχέδιο οκτώ σημείων με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης που διέρχεται η βιοποικιλότητα παγκοσμίως.

1. Η συνειδητοποίηση της σημασίας της βιοποικιλότητας
2. Καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης και της αναγκαίας δράσης
3. Ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε πλήρη λειτουργία
4. Η βιοποικιλότητα στις μη προστατευόμενες περιοχές
5. Κλιματική αλλαγή
6. Προστασία της παγκόσμιας βιοποικιλότητας
7. Ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε άλλους τομείς άσκησης πολιτικής
8. Χρηματοδότηση

Γ. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ/ 17SDGS AGENDA 2030 – Οι 12 υποστόχοι που αφορούν τη Βιοποικιλότητα έχουν ημερομηνία λήξης το 2020.

Η AGENDA 2030 προβλέπει ότι οι 17 ΣΒΑ με τους 169 υποστόχους έχουν χρονικό ορίζοντα το 2030. Ωστόσο οι 12 υποστόχοι που συμπεριλαμβάνονται στη Δεκαετία για τη Βιοποικιλότητα (Α) έχουν ημερομηνία λήξης το 2020, δηλαδή σε επτά μήνες.

Οι σχετικοί υποστόχοι που αφορούν τη Βιοποικιλότητα μέχρι το 2020 είναι: 2.5, 6.6, 12.4, 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 15.2, 15.5, 15.8, 15.9).

Ποιος θα κάνει ένα αξιόπιστο “ταμείο” στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στους Διεθνείς Οργανισμούς για την υλοποίηση των παγκόσμιων στόχων για τη βιοποικιλότητα για τη δεκαετία 2010 – 2020?

Φέτος έχουμε 2020. Αναμένουμε, μια Εθνική και αξιόπιστη έκθεση πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της δεκαετίας 2010 – 2020. Και όταν λέμε «αξιόπιστη» εννοούμε πραγματική, γιατί την ίδια δεκαετία, 2010- 2020, που χαρακτηρίστηκε ως δεκαετία «περιβαλλοντικής απορρύθμισης», διαβάσαμε και ζήσαμε πολλές «Ιστορίες περιβαλλοντικού εκσυγχρονισμού και άλλα παραμύθια», όπως τις καταγράφουν η Θεοδότα Νάντσου και ο Γιώργος Χασιώτης, στελέχη του WWF Ελλάς (16.05.2020).

Η δρομολόγηση μιας νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα της επόμενης δεκαετίας, 2020 – 2030, θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά συμπεράσματα της προηγούμενης δεκαετίας 2010 – 2020 και να έχει ως στόχο την προστασία της φύσης και της πλούσιας βιοποικιλότητας της χώρας μας.

Για τη δεκαετία 2020 – 2030 η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο «Convention on Biological Diversity – Reversing Biodiversity Loss and Promoting Positive Gains to 2030» και το ζητούμενο θα πρέπει να είναι το συμπέρασμα της COP12 “να φέρουμε την πολιτική της βιοποικιλότητας στο ίδιο επίπεδο με την κλιματική αλλαγή”.

Και κάτι τελευταίο ως σχόλιο. Στο φετινό σύνθημα για την Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας λείπει ένα ερωτηματικό στο τέλος. Το σύνθημα θα έπρεπε να διατυπωθεί υπό τη μορφή ερωτήματος.
«Οι λύσεις μας είναι πράγματι στη φύση;»

Κώστας Φωτεινάκης
Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece