Διεθνής αλληλεγγύη για τον Covid -19

23.05.2020 - Pressenza Athens

Διεθνής αλληλεγγύη για τον Covid -19

Με αφορμή τη διεθνή Ημέρα Αλληλεγγύης -σήμερα Παρασκευή 22 Μάϊου- η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Global Coalition Against Poverty ενώνεται με πάνω από 600 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλο τον κόσμο για να απαιτήσουν από τους ηγέτες όλων των χωρών να ενεργήσουν από κοινού για να καταπολεμήσουν το COVID-19 και να εκπονήσουν ένα σχέδιο για την οικοδόμηση μιας νέας αλληλέγγυας, παγκόσμιας κοινότητας.

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου στιγμή κρίσης. Η πανδημία Covid-19 ωθεί την ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας στο όριο και έχει τεράστιες επιπτώσεις στον ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό ιστό παγκοσμίως.

Η πανδημία επηρεάζει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα με υποκείμενες συνθήκες υγείας και υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσέγγισης ολόκληρης της κοινωνίας για την παροχή συστημάτων που ανταποκρίνονται σε όλες τις ηλικίες. Πρόκειται για μια επείγουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που φέρνει στην επιφάνεια την έντονη υποκείμενη ευθραυστότητα και τις ανισότητες των κοινωνιών μας.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν ισχυρότερα συστήματα υγείας, καθολική παροχή του δικαιώματος στην υγεία και κοινωνική προστασία για όλους, με απώτερο σκοπό μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ορίζεται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία πολιτών και οι εθελοντές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της κοινωνικής δράσης διασφαλίζοντας ότι όσοι είναι πιο ευάλωτοι δεν θα μείνουν πίσω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η παγκόσμια απάντηση στην πανδημία δεν πρέπει να αφήσει κανέναν πίσω.

Καλούμε τις κυβερνήσεις των χωρών μελών των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του G20 να ηγηθούν μιας πολυμερούς διαδικασίας για να διασφαλίσουν διαθέσιμα επαρκή κεφάλαια μέσω του Π.Ο.Υ. και των εθνικών κυβερνήσεων, εξασφαλίζοντας παροχή δωρεάν καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής ασφάλειας και υποστήριξης σε όσους επηρεάζονται άμεσα σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Ζητούμε άμεση διαγραφή χρέους, μηχανισμούς ανακούφισης οικονομικών υποχρεώσεων και επενδύσεις αλληλεγγύης μεγάλης κλίμακας για τη χρηματοδότηση της συνεχούς καθολικής παροχής δημόσιας υγείας και παροχής κοινωνικής ασφάλειας παντού σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι καθολική και δωρεάν για όλους.

Μας ανησυχεί το γεγονός ότι οι έκτακτες εξουσίες χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για να περιορίσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ανθρώπων, να μειώσουν την ευκαιρία για δημόσιο διάλογο και την άρση του καθήκοντος μέριμνας για τους πολίτες που είναι πιο ευάλωτοι λόγω ηλικίας και αναπηρίας από τους παρόχους υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Επιπλέον ορισμένες κυβερνήσεις αποκρύβουν σκόπιμα τις καταγγέλλοντες πληροφορίες και τις πληροφορίες σχετικά με ανεπάρκειες ως απάντηση στην εξάπλωση του ιού COVID-19 και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χρήση ενισχυμένων δυνάμεων επιτήρησης για τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Υπενθυμίζουμε σε όλες τις κυβερνήσεις ότι τυχόν περιορισμοί στην κυκλοφορία και τη συγκέντρωση πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα. Τα μέτρα πρέπει να είναι προσωρινά, να υπόκεινται σε επανεξέταση ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο της εξάπλωσης της πανδημίας και να στοχεύουν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα να εξισορροπούν τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Υποστηρίζουμε περαιτέρω την έκκληση του ΟΗΕ για παγκόσμια κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της πανδημίας όπου καλεί επιπλέον τις κυβερνήσεις να χαλαρώσουν τις κυρώσεις για ανθρωπιστική βοήθεια για ευάλωτα άτομα σε χώρες που υπόκεινται σε κύρωση και την ανακατεύθυνση στρατιωτικών δαπανών στην κοινωνική προστασία.

Σημαντικές αυξήσεις στα ποσοστά βίας που βασίζονται στο φύλο (επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια), συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας σε κατάσταση εγκλεισμού, φυλετικές και σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο δρόμο και στο χώρο εργασίας, αρνητικές στρατηγικές αντιμετώπισης της βίας, κρατική βία, ενώ η υποστήριξη συχνά εκτρέπεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών και των παιδιών.

Οι γυναίκες διαδραματίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καταπολέμηση του COVID-19. Αποτελούν το 70% του παγκόσμιου προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης και αναγνωρίζοντας ότι είναι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς.

Καλούμε όλες τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για να μπορούν να προσφέρουν σε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και με τους κατάλληλους χρηματοοικονομικούς πόρους, μειώνοντας το 28% μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της υγείας με την εφαρμογή της
άμεσης ίσης αμοιβής για ίση εργασία.

Καλούμε τις κυβερνήσεις επειγόντως να αυξήσουν τις προτεραιότητες και τη χρηματοδότηση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας βάσει φύλου (GBV). Πρέπει να ακολουθηθεί μια διπλή προσέγγιση: 1) η χρηματοδότηση εξειδικευμένων οργανισμών για την αντιμετώπιση της βίας βάσει φύλου (GBV) για την παροχή πρωτοβουλιών πρόληψης, δομών, ανοιχτών γραμμών, ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. 2) Υιοθέτηση μιας πολυτομεακής προσέγγισης ενσωματώνοντας τον τερματισμό της βίας βάσει φύλου.

Ο Covid-19 εμφανίστηκε σε μια κατάσταση όπου η φύση ήταν υπό πίεση και πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας προς εξαφάνιση. Υποστηρίχθηκε ότι ο ιός είναι η έκκληση αφύπνισης της φύσης στην ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο οτι πολλά είδη ζώων γεννιούνται και μεγαλώνουν σε κακές συνθήκες, αλλά και τα αυξημένα επίπεδα της αποψίλωσης των δασών απομακρύνουν την ανθρωπότητα από το φυσικό κόσμο με αποτέλεσμα η βιοποικιλότητα να βρίσκεται υπό καθημερινή επίθεση.

Καλούμε τον ΟΗΕ να επανεξετάσει επειγόντως και να προχωρήσει σε απαγόρευση του εμπορίου ζώντων άγριων ζώων και καλούμε περαιτέρω όλες τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την αποψίλωση των δασών.
Οποιοδήποτε οικονομικό κίνητρο πρέπει να διασφαλίζει ότι η οικονομία του μέλλοντος είναι βιώσιμη και δίκαιη, να απομακρύνει τις επιδοτήσεις από τις βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων και να δημιουργεί εκατομμύρια βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αφοσιωμένοι για να οικοδομήσουμε καλύτερα καθοδηγούμενοι από τις αρχές και τις δεσμεύσεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της καθολικότητας, της συνεργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διασύνδεσης και να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.

Απαιτούνται πολιτικές που βασίζονται στο διεθνές πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής για την παροχή εισοδηματικής ασφάλειας, την καλύτερη δυνατή υγεία, την αξιοπρεπή στέγαση, την ασφάλεια και την απόλαυση των δικαιωμάτων για άτομα όλων των ηλικιών.

Χρειαζόμαστε ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο που υποστηρίζει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ ανθρώπων, κυβερνήσεων και αγοράς, το οποίο μειώνει ριζικά τις κοινωνικές ανισότητες και θέτει τα θεμέλια για μια δίκαιη, ισότιμη και βιώσιμη οικονομία που λειτουργεί για όλους και όλες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, για να δηλώσετε την υποστήριξή σας και για να διαβάσετε την κοινή δήλωση στα αγγλικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.covidcitizenaction.org

 

Κατηγορίες: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δελτία Τύπου, Διεθνή
Tags: , , , ,

Ενημερωτικό Δελτίο

Εισάγετε το e-mail σας για να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας και να λαμβάνετε καθημερινά ειδήσεις.

Search

Pressenza App

Η αρχή του τέλους των πυρηνικών όπλων

Ντοκιμαντέρ για το βασικό εισόδημα

Δράση για τον Ασάνζ!

Pressenza On Air

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Portokali radio

Αρχεία

xpornplease pornjk porncuze porn800 porn600 tube300 tube100 watchfreepornsex

Except where otherwise note, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.

maltepe escort