“Ποτέ άλλοτε η απειλή της αντιμικροβιακής αντοχής δεν ήταν πιο άμεση και η ανάγκη για να βρούμε λύσεις πιο επείγουσα”, δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Η πρόσφατη έξαρση του κορονοϊού CoVid-2019 μας υπενθύμισε ότι οι απειλές για την υγεία δεν σταματούν στα σύνορα και ότι η ασφάλεια στον τομέα της υγείας παίζει ρόλο. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια απειλή μόνη της και τυχόν αδύναμη αντίδραση ή αδράνεια σε μια χώρα ή περιοχή, μας επηρεάζει επίσης. Αυτό ισχύει και για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής – όπου πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή για την υγεία και να τονίσουμε την προστιθέμενη αξία που θα έχει αν η ΕΕ αναλάβει αποτελεσματική δράση για την απάντηση σε κοινές προκλήσεις, που αντιμετωπίζονται μόνο μέσω συλλογικής προσπάθειας.

 

Ένας ενισχυμένος διάλογος στην ΕΕ σχετικά με την αντιμικροβιακή αντοχή – οι ευρωβουλευτές που αγωνίζονται γι’ αυτό
Το 2020 θα ξεκινήσει η δραστηριότητα της νεοσυσταθείσας ομάδας ενδιαφερομένων ευρωβουλευτών για την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR), της μοναδικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα. Η ομάδα συγκεντρώνει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλο το πολιτικό φάσμα που έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν την αντιμικροβιακή αντοχή και διασφαλίζει ότι το θέμα θα παραμείνει ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής της ΕΕ. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη επείγουσας δράσης μέσω της προσέγγισης “One Health”, η οποία θα καλύπτει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Η καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής παραμένει μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες στον τομέα της υγείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το χρονικό διάστημα 2019-2024. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Η συγκεκριμένη ομάδα ευρωβουλευτών αποτελεί ένα πρώτο βήμα στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ενδιαφερομένων μερών, όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής για την αντιμικροβιακή αντοχή.

Τη γραμματεία της ομάδας διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Δημόσια Υγεία (EPHA) και η Ευρώπη για την Υγειονομική Περίθαλψη (HCWH) και υποστηρίζεται από το Δίκτυο Ενδιαφερομένων για την αντιμικροβιακή αντοχή, το μεγαλύτερο δίκτυο που λειτουργεί εντός της πλατφόρμας πολιτικών υγείας που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο ηγείται η κοινωνία πολιτών και περιλαμβάνει ενδιαφερόμενους φορείς. Το Δίκτυο, που ολοένα αυξάνεται, θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την προώθηση της απάντησης στο πλαίσιο “One Health”, όσον αφορά την αντιμικροβιακή αντοχή και των πολιτικών και στόχων που έχει θέσει.

Την άνοιξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει επίσης μια απόφαση σχετικά με τη στρατηγική προσέγγιση για τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον, η οποία δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή το προηγούμενο έτος. Απαιτούνται πιο συντονισμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής διάστασης της αντιμικροβιακής αντοχής, που συχνά παραβλέπεται, ειδικά υπό το πρίσμα της φιλοδοξίας για «μηδενική ρύπανση», εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

 

Μια αδύναμη γραμμή παραγωγής φαρμάκων αντιμικροβιακής αντοχής – τι είδους καινοτομία επιθυμούμε;
Για να ξεκινήσει το 2020, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δημοσίευσε έναν κατάλογο με επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, που απαιτούν πολυτομεακή ανταπόκριση σε αυτή τη νέα “δεκαετία δράσης“. Η αντιμικροβιακή αντοχή είναι για άλλη μια φορά στον κατάλογο, με τον τίτλο “Προστατεύοντας τα φάρμακα που μας προστατεύουν”. Η υιοθέτηση ευρείας προσέγγισης για την αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής τονίζεται ως καθοριστικής σημασίας, καθώς η αύξηση της αντοχής οφείλεται σε πλήθος παραγόντων, που συνδέονται – όχι μόνο με την ανεπαρκή χρήση αντιβιοτικών αλλά και – με την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλή και προσιτά φάρμακα, καθαρό νερό, υγιεινή και αδύναμες πρακτικές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Λίγο μετά τη δημοσίευση αυτού του καταλόγου επειγόντων προκλήσεων για την υγεία, η αντιμικροβιακή αντοχή φιλοξενήθηκε ξανά σε πρωτοσέλιδα, καθώς η ΠΟΥ εξέδωσε δύο εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της γραμμής παραγωγής αντιβιοτικών, προειδοποιώντας για ξηρασία στη γραμμή παραγωγής φαρμάκων και έλλειψη καινοτομίας. Καθώς τα νέα αντιβιοτικά από μόνα τους δεν θα αντιμετωπίσουν την απειλή της αντιμικροβιακής αντοχής, μια αδύναμη γραμμή παραγωγής νέων αντιβιοτικών, συνεχίζει να παρεμποδίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντίστασης.

Μαζί, πρέπει επομένως να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν βασίζονται στην αγορά, για να δώσουμε απαντήσεις στο σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης νέων φαρμάκων, που δεν είναι κατάλληλο για παραγωγή αντιβιοτικών, λόγω της μη συνετής χρήσης αντιβιοτικών και της εμφάνισης αντοχής. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στη βιομηχανία την εταιρική και κοινωνική ευθύνη που έχει να συμβάλλει στην καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής, καθιστώντας αρχικά βιώσιμα τα αποτελεσματικά αντιβιοτικά. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις και άλλοι τομείς πρέπει επίσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη καινοτόμων νέων θεραπειών σύμφωνα με μοντέλα καινοτομίας και βιώσιμων δαπανών που βασίζονται στη δημόσια υγεία και αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της έρευνας και της ανάπτυξης των αντιβιοτικών.

Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα, να επανεξετάσουμε τον τρόπο χρήσης των αντιβιοτικών και να προωθήσουμε την καλύτερη διαχείριση, να συζητήσουμε για τα υπάρχοντα αποτελεσματικά αντιβιοτικά, να προωθήσουμε τη συνετή τους χρήση στους ανθρώπους και τα ζώα και να βελτιώσουμε τις πρακτικές πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων στην υγειονομική περίθαλψη και στην ευρύτερη κοινότητα καθώς και καλύτερες προδιαγραφές για την υγεία των ζώων και καλύτερα προνοιακά συστήματα.

 

Ώρα για μια νέα συνθήκη για την αντιμικροβιακή αντίσταση;
Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διερευνητική άσκηση του πώς μπορεί να εξελιχθεί μια διεθνής συμφωνία για την πρόσβαση και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών, οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούσαν επίσης να παράσχουν στήριξη για να συμβεί αυτό. Πρέπει να θυμόμαστε τη σημασία της συνεργασίας με τους παγκόσμιους εταίρους, αφού τελικά η αντιμικροβιακή αντοχή αποτελεί παγκόσμια απειλή για την υγεία. Εάν η Ευρώπη επιδιώξει να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής και διεκδικήσει μια παγκόσμια συμφωνία, θα πρέπει πρώτα να δώσουμε παράδειγμα και να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα λάβουν στα σοβαρά μια αποτελεσματική δράση κάτω από την προσέγγιση “One health”, αλληλοϋποστηρίζοντας προσπάθειες – χωρίς να αφήνουν πίσω κανένα κράτος.

———-
Πηγή: Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία | Ann Marie Borg.
Μετάφαση από τα αγγλικά: Pressenza Athens.
———-
Άρθρα με αντίστοιχο περιεχόμενο:
Η Φαρμακοβιομηχανία απέτυχε: πρέπει να θέσουμε τη σειρά παραγωγής νέων αντιβιοτικών υπό καθεστώς δημόσιας ιδιοκτησίας