Με βάση μια νέα έρευνα του Pew Research Center το 51% των Ελλήνων πολιτών έχει αρνητική άποψη για το ΝΑΤΟ ενώ μόνο το 37% έχει θετική άποψη αν και το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί σε σχέση με παλαιότερα έτη. Η Ελλάδα και η Τουρκία (με 55%) έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικής άποψης για το ΝΑΤΟ ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της «Βορειοατλαντικής Συμμαχίας». Ενώ ο μέσος όρος των κρατών μελών είναι 53% θετικό και 27% αρνητικό.

Η θετική άποψη για τον οργανισμό έχει διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των χωρών που δεν είναι μέλη. Από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, η θετική άποψη για το ΝΑΤΟ αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερο στην Ουκρανία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Ωστόσο, η θετική άποψη για του ΝΑΤΟ μειώθηκε σημαντικά στη Βουλγαρία, τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά την τελευταία δεκαετία, με μείωση διψήφιων ποσοστιαίων μονάδων σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Οι θετικές απόψεις του οργανισμού μειώθηκαν επίσης σημαντικά στην Ισπανία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Ωστόσο, οι απόψεις για το ΝΑΤΟ και για διάφορα ζητήματα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στις χώρες που ερωτήθηκαν, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 της 70ετούς Συνθήκης της Ουάσινγκτον, η οποία δηλώνει ότι μια επίθεση εναντίον ενός έθνους μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μελών. Στην Ελλάδα μόνο το 25% αυτών που ερωτήθηκαν πιστεύει ότι η χώρα μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να υπερασπιστεί μια άλλη χώρα-σύμμαχο σε πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.

Η Ελλάδα έχει επίσης το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό (49%) ανάμεσα στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, μετά τη Βουλγαρία (54%) και τη Γερμανία (52%), που διαφωνεί στο ότι η στρατιωτική δύναμη είναι κάποιες φορές απαραίτητη για τη διατήρηση της τάξης στον κόσμο. Ο μέσος όρος των κρατών μελών του ΝΑΤΟ βρίσκεται στο 36% ενώ το 57% δυστυχώς συμφωνεί στο ότι η στρατιωτική δύναμη είναι κάποιες φορές απαραίτητη.

Η ιδεολογική επίσης τοποθέτηση των ερωτηθέντων φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς αυτοί που τοποθετούν τον εαυτό τους στη δεξιά τείνουν να έχουν πιο θετική άποψη για το ΝΑΤΟ και να υποστηρίζουν περισσότερο την άποψη ότι η στρατιωτική δύναμη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της τάξης.

Το ΝΑΤΟ είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική συμμαχία του πλανήτη με στρατιωτικές δαπάνες που φτάνουν στο 52% των συνολικών παγκόσμιων δαπανών. Ως στρατιωτική πυρηνική συμμαχία, έχει στον πυρήνα της ως μέσο επίλυσης των διαφωνιών και των συγκρούσεων τις στρατιωτικές επεμβάσεις και τον πόλεμο. Η αποδυνάμωσή του στα μάτια της κοινής γνώμης και η εν τέλει κατάργησή του θα γίνει μόνο με την καθολική απόρριψη του πολέμου και της βίας ως μεθοδολογίες δράσης.