Είναι λίγες οι δραστηριότητες στη γη τόσο καταστροφικές για το περιβάλλον όσο η διεξαγωγή πολέμου. Ένας από τους μεγαλύτερους ενόχους για το καύσιμο πετρελαίου είναι ο στρατός. Όποτε και όπου υπάρχει σύγκρουση ή μεγάλη στρατιωτική άσκηση, η ποσότητα καυσίμου αυξάνεται και αντίστοιχα αυξάνει την απελευθέρωση φορτίου καπνού. Ο πόλεμος και ο μιλιταρισμός, καθώς και το σχετικό «αποτύπωμα άνθρακα», επιταχύνουν σοβαρά την κλιματική αλλαγή.

Ανεξάρτητα από τα όσα αποκάλυψαν επιστημονικές έρευνες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, λίγα πράγματα έγιναν για να ληφθεί υπόψη η συμβολή του στρατού στην κλιματική αλλαγή ή για να μειωθεί. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με την κλιματική αλλαγή με την αρμόζουσα σοβαρότητα, πρέπει να διασφαλίσουμε τη μέτρηση όλων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς εξαιρέσεις λόγω «πολιτικής δυσκολίας».

Παρά τη σημαντική συμβολή του στρατού στην αλλαγή του κλίματος, δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Πανεπιστημίου Brown, ο αμερικανικός στρατός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες στην ιστορία, καταναλώνοντας περισσότερα υγρά καύσιμα και εκπέμποντας περισσότερα αέρια που αλλάζουν το κλίμα από πολλά άλλα βιομηχανικά κράτη, όπως η Σουηδία ή η Ελβετία.

Το “βρώμικο παιχνίδι” να αγνοούμε τη σημασία των στρατιωτικών εκπομπών τελείωσε!

Το IPB (International Peace Bureau_Διεθνές Γραφείο Ειρήνης) τονίζει στην COP25 να συμπεριλάβει τους στρατούς στο έργο της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να εγκρίνει διατάξεις που θα αφορούν την στρατιωτική συμμόρφωση. Η COP25 πρέπει να συμπεριλάβει τις στρατιωτικές εκπομπές στους υπολογισμούς και η νομιμοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει ένα σχέδιο για τη μείωση των στρατιωτικών εκπομπών.

Το IPB παροτρύνει τα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας του Παρισιού να προσαρμόσουν την πρόβλεψή τους στις στρατιωτικές εκπομπές, και να μην αφήσουν τα κράτη να αποφασίσουν σε ποιους εθνικούς τομείς θα εφαρμόσουν πολιτικές μείωσης των εκπομπών.

Το IPB ζητά να συμπεριληφθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στους κανονισμούς για την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, οι χώρες πρέπει να υποχρεωθούν, χωρίς εξαιρέσεις, να μειώσουν τις στρατιωτικές εκπομπές και να δίνουν διαφανείς αναφορές.

Το IPB καλεί για περισσότερες ακαδημαϊκές σπουδές (σύμφωνα με την έκθεση του Πανεπιστημίου Brown) και μία έκθεση της IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change_Διακυβερνητική Ομάδας για την Κλιματική Αλλαγή) ή άλλη ειδική ισότιμη έκθεση. Η έκθεση πρέπει να είναι αποτέλεσμα σύμπραξης ακαδημαϊκών και της κοινωνίας των πολιτών.

IPB Information Paper: Military & Environment – the “carbon boot-print”