Από το 2014, η εκστρατεία «Το νερό μας, το δικαίωμά μας» έχει κινητοποιήσει την κοινωνία των πολιτών, ομάδες βάσης και συνδικάτα για να αντισταθούν στην ιδιωτικοποίηση του νερού στο Λάγκος της Νιγηρίας και να διευρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στην επίλυση της κρίσης για το νερό. Χωρίς να το περιμένει κανείς, έχει επίσης αυξήσει τις κρατικές δαπάνες για το νερό και την αποχέτευση στην πόλη.

Όταν η οργάνωση «Δράση για τα Περιβαλλοντικά Δικαιώματα» πληροφορήθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Λάγκος διαπραγματεύεται μυστικά μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παροχή νερού – σε μια πόλη που έχει ήδη υποστεί σοβαρή υποβάθμιση όσον αφορά τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική της έρευνα, συνεργαζόμενη με διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για να κινητοποιήσουν τους πολίτες σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Αυτό συνεπαγόταν όχι μόνο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα σχέδια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει τις επιχειρήσεις ύδρευσης, αλλά και να τους εκπαιδεύσουν για το τι θα σήμαινε η ιδιωτικοποίηση.

Η εκστρατεία στόχευσε στην εταιρεία Visionscape Sanitation Solutions, η οποία είχε τη μοναδική σύμβαση διαχείρισης αποβλήτων στο Λάγκος και ήταν επίσης μέρος μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για το νερό. Οι άνθρωποι δημοσίευσαν φωτογραφίες στα κοινωνικά μέσα για να δείξουν πόσο βρώμικοι είχαν γίνει οι δρόμοι τους από τότε που η Visionscape ανέλαβε τη διαχείριση αποβλήτων στο Λάγκος. Ως αποτέλεσμα, η σύμβαση αποβλήτων της εταιρείας τερματίστηκε και η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της διαχείρισης αποβλήτων.

Η εκστρατεία είχε επίσης και άλλες επιτυχίες, όπως η ακύρωση της σύμβασης της κυβέρνησης με την Παγκόσμια Τράπεζα ως συμβούλου στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης, την πίεση της κυβέρνησης να διαθέσει 185 εκατομμύρια δολάρια στον προϋπολογισμό της για πρόσβαση σε πόσιμο νερό και την ένωση πολλών διαφορετικών οργανώσεων, κοινωνικών κινημάτων και κοινοτήτων στο Λάγκος κάτω από ένα μήνυμα. Ενώ τα σχέδια ιδιωτικοποίησης παραμένουν στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, η καμπάνια συνεχίζει μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος του νερού ως συνταγματικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Η εκστρατεία «Το νερό μας, το δικαίωμά μας» στο Λάγκος της Νιγηρίας περιλαμβάνεται στον Άτλαντα των Ουτοπιών του 2019. Ο Άτλας των Ουτοπιών είναι μια παγκόσμια συλλογή από μεταμορφώσεις που ηγούνται οι κοινότητες για το νερό, την ενέργεια, τα τρόφιμα και τη στέγαση. Ο Άτλας περιλαμβάνεται στην Πρωτοβουλία Transformative Cities, η οποία επιδιώκει να μάθει από τις πόλεις και τις συλλογικότητες που εργάζονται για να επιλύσουν προβλήματα με το νερό, τα τρόφιμα, την ενέργεια και τη στέγαση.