Όταν πρόκειται για άμεση δημοκρατία, θεωρούμε συχνά ότι η αναφορά γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, απλά, γιατί είναι πιο εύκολο για τους πολίτες – αυτός είναι και ο συλλογισμός – όταν πρόκειται για πλησιέστερα ζητήματα προσδιορισμού. Όμως, η δημοκρατική συμμετοχή είναι σημαντική σε όλα τα επίπεδα, ακόμα κι εκεί που μπορεί να είναι δύσκολο να υπάρξει οργάνωση. Στην εποχή των – δίχως προηγούμενο – παγκοσμίων προκλήσεων, αυτό πρέπει να σημαίνει ότι οι πολίτες επίσης θα πρέπει να αρθρώνουν λόγο σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα μήπως και μέσα στα Ηνωμένα Έθνη;
Της Caroline Vernaillen

Τα Ηνωμένα Έθνη, παραδοσιακά θεωρούνται ένα σύνολο κρατών-μελών και οι πολίτες εκπροσωπούνται αποκλειστικά από τις κυβερνήσεις τους, εκλεγμένες ή μη. Οι παρακάτω οργανώσεις: Democracy International, Democracy Without Borders και Civicus, με την υποστήριξη της Mehr Demokratie, ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στην ιδέα μίας παγκόσμιας πρωτοβουλίας πολιτών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό να καταφέρουν να περάσουν, από την απλή παρουσία στη συμμετοχή εντός των Ηνωμένων Εθνών.

Η ιδέα από μόνη της, δεν είναι τόσο ριζοσπαστική όσο μπορεί να ακούγετα. Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών και οι υπάρχοντες μηχανισμοί της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελούν ισχυρά παραδείγματα. Επιπλέον, ακόμα και ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, στην Έκθεσή του για τη Χιλιετηρίδα επέμεινε ότι ο ΟΗΕ πρέπει να γίνει πιο δημοκρατικός με περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής.

Δεν προτείνουμε να αντικαταστήσουμε ή να παρακάμψουμε την κρατική δομή του ΟΗΕ, αλλά απλώς, να τη συμπληρώσουμε. Αυτό θα είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο στη δημοκρατική εργαλειοθήκη των πολιτών του κόσμου και μπορεί στην πραγματικότητα να ενσωματωθεί με απλό τρόπο στην υπάρχουσα δομή. Μία παγκόσμια πρωτοβουλία πολιτών, θα υποβάλλει, ένα θέμα προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και θα μπορεί να θέτει ερωτήματα εκθέτοντας τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης. Κάτι που θα γίνεται παραδεκτό θα ελέγχεται είτε από το ήδη υπάρχων Γραφείο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από ένα νέο επικουρικό όργανο, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε συμφωνία με το άρθρο 22 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών.

Η εποχή μας έχει σημαδευτεί από ένα επίπεδο παγκοσμιοποίησης που δεν έχουμε δει ξανά στο παρελθόν, αλλά δεν μεταφράζεται σε δημοκρατική αυτοδυναμία των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα πρέπει ν’αλλάξει. Από την κλιματική υπερθέρμανση, στις παγκόσμιες υγειονομικές κρίσεις: οι προκλήσεις με τις οποίες ενασχολούμαστε σήμερα, είναι πολύ μεγάλες για να τις εκθέτουν απλά τα Ηνωμένα Έθνη και εκεί που οι κυβερνήσεις αδρανούν, οι πολίτες θα μπορούν να επέμβουν. Λανσάρουμε ήδη μία καμπάνια για να απαιτήσουμε, έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει ακριβώς αυτό: μία παγκόσμια πρωτοβουλία πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες: worldcitizensinitiative.org

—————
Μετάφραση από τα γαλλικά για την ελληνική Pressenza: Ανδρέας Παπαγγελόπουλος.