Στο μεγαλύτερο σκάνδαλο του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας από την αλλαγή του καθεστώτος, προχώρησε το Κοινοβούλιο ψηφίζοντας το νόμο περί υπερωριών, που συχνά ονομάζεται από την αντιπολίτευση ως “νόμος για τη δουλεία” και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Αυτή η νέα τροποποίηση του εργατικού νόμου αυξάνει τις πιθανές ώρες υπερωριακής εργασίας από 250 ετησίως σε 400 ετησίως βάσει ατομικών συμφωνιών με τους εργαζόμενους, η συμφωνία των οποίων υπερισχύει ακόμη και των συλλογικών συμβάσεων που συνάπτονται με τα συνδικάτα. Αυτό ονομάζεται «εθελοντική υπερωριακή απασχόληση» και οι επικριτές του νέου νόμου λένε ότι καθιστά τους εργαζομένους ευάλωτους στις ιδιοτροπίες των εργοδοτών, καθώς δεν είναι αναγκαστικά σε θέση να πουν όχι σε ένα αίτημα κάποιων «εθελοντικών υπερωριών».

Η νέα νομοθεσία αφήνει το όριο εργασίας 48 ώρες / εβδομάδα αμετάβλητο, αλλά αυξάνει την υπερωριακή τραπεζική περίοδο σε 3 χρόνια από 1 έτος. Στην πράξη, ο εργοδότης θα μπορεί να καταβάλει στον εργαζόμενο υπερωρίες σε ένα ποσό μετά από 3 έτη. Σύμφωνα με τον Lajos Kósa, αυτό δεν είναι προβληματικό δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καλή θέση να διαπραγματευτούν και η νέα νομοθεσία δεν καθιστά υποχρεωτική την τριετή τραπεζική περίοδο υπερωριών, αλλά ανοίγει τη δυνατότητα της, καθώς υπάρχουν ορισμένες βιομηχανίες όπου “η ανταγωνιστικότητα απαιτεί κάτι τέτοιο”.

Ο Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι η νέα νομοθεσία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και «δίνει προσοχή στα συνδικάτα και τους σέβεται, αλλά κάνουν λάθος».Η έρευνα της Policy Agenda κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 83% των εργαζομένων είναι αντίθετοι με την τροποποίηση του εργατικού νόμου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για τα σημερινά χαοτικά γεγονότα στο Κοινοβούλιο στην προηγούμενη αγγλική μας κάλυψη.