Αυτό το γιγάντιο κουτί δεν περιέχει βεβαίως φαρμακευτικό σκεύασμα, αλλά 33.103 υπογραφές από πολίτες της Ελβετίας. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της οργάνωσης Public Eye, όσοι και όσες υπέγραψαν ζητούν από την ελβετική κυβέρνηση να βάλει τα συμφέροντα των ασθενών πάνω από τις  πατέντες (patients over patents) και να θέσουν τέλος στο σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων.

Μαζί με την Swiss Cancer League αλλά και με ενώσεις ασθενών, η Public Eye ζητά από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο να κάνουν χρήση υποχρεωτικής αδειοδότησης για κάθε περίπτωση που η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος το επιβάλλει. Η υποχρεωτική αδειοδότηση, δίνει τη δυνατότητα να εισαχθούν στην αγορά, ακόμα και νωρίτερα από την προβλεπόμενη εικοσαετία, φτηνότερα γενόσημα που είναι το ίδιο αποτελεσματικά με τα πρωτότυπα αλλά που είναι οικονομικά προσιτά και για τους ασθενείς και για τα δημόσια συστήματα υγείας.