Ο Πρόεδρος της Χιλιανής Ένωσης Εκπαιδευτικών ανησυχεί για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και μας λέει ότι αυτός υπηρετεί τους εκπαιδευτικούς ώστε να βοηθήσουν μετά οι ίδιοι τους μαθητές τους να αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό τους ως άνθρωποι, για να μπορέσουν να εκφράσουν τις μέγιστες δυνατότητές τους. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει η εκπαίδευση από την ανθρωπιστική οπτική.

Αυτή η συνέντευξη έγινε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Ανθρωπιστικού Φόρουμ. Ο Mario Aguilar συμμετείχε ως ομιλητής στις θεματικές για τη Μηβία και την Ανθρωπιστική Εκπαίδευση, και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

(Η μετάφραση της συνέντευξης βρίσκεται παρακάτω και υπάρχουν διαθέσιμοι αγγλικοί υπότιτλοι στο βίντεο.)

Η ουσία της δουλειάς μας είναι να διασώσουμε το αληθινό νόημα της εκπαίδευσης. Η ετυμολογία της λέξης εκπαίδευση στα ισπανικά προέρχεται από τη λατινική λέξη «educere» που σημαίνει «εξάγω».

Οι άνθρωποι φέρνουν κάτι μαζί τους και αυτό είναι ένα όραμα που επίσης το μοιράζεται ο ανθρωπισμός. Οι άνθρωποι φέρνουν μαζί τους τον εξοπλισμό τους, φέρνουν μια δυνατότητα που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και όταν εκπαιδεύεις, εξάγεις την εκπαίδευση.

Είναι να εξάγουμε, να επιτρέψουμε να εκφραστεί αυτή η δυνατότητα και οι άνθρωποι να μπορούν να φτάσουν στη μέγιστη εξέλιξή τους, το μέγιστο προσωπικό τους δυναμικό. Οτιδήποτε από την ικανότητά τους να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες, αλλά μέχρι τα θέματα της υπερβατικότητας και της πνευματικής ανάπτυξης.

Όλα αυτά είναι ο λόγος και ο σκοπός της αληθινής εκπαίδευσης, αλλά η εκπαίδευση έχει υποβαθμιστεί.

Έτσι, για εμάς ως ανθρωπιστές, το νόημα αυτού που κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί, με τη σειρά τους, να μπορούν πραγματικά να εκπαιδεύσουν. Και πραγματική εκπαίδευση σημαίνει να δώσουμε στα παιδιά τις δυνατότητες να αναπτύξουν τις προοπτικές που υπάρχουν σε όλους, και τελικά η αποστολή της εκπαίδευσης – και με αυτό ασχολούμαστε στο βιβλίο «Η Παιδαγωγική της Προθετικότητας» που γράψαμε με τη Rebecca Bize – είναι οι άνθρωποι να αναπτύξουν αυτές τις δυνατότητες έτσι ώστε σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους, όταν μπαίνουν στην ενήλικη ζωή, να αναπτύξουν το σχέδιο ζωής τους αυτόνομα και με μια έννοια όσο το δυνατόν πιο υπερβατικά ή προς τις πιο ανυψωμένες πτυχές των ανθρώπων, οι οποίες τελικά είναι η πνευματική τους ανάπτυξη.

Αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον ανθρωπισμό, πιστεύω ότι είναι και ο κύριος σκοπός της Εκπαίδευσης.

Το είδαμε αυτό στην ομιλία σήμερα το πρωί στην θεματική για την εκπαίδευση, σήμερα η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη προς την παραγωγικότητα, προς το οικονομικό μοντέλο, για την προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού για αυτό το οικονομικό μοντέλο.

Πρόκειται για μια τυποποιημένη εκπαίδευση. Θέλω να πω, βασίζεται μόνο σε ποσοτικά αποτελέσματα. Αλλά αυτό δεν είναι «εξάγω». Αυτός δεν είναι ο πραγματικός σκοπός της εκπαίδευσης. Και έτσι ο αγώνας μας επίσης ως ένωση δασκάλων είναι να διασώσουμε αυτή την ουσία της εκπαίδευσης μέσω των εκπαιδευτικών.