Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (2018) ήταν αφιερωμένη στην καθολική κάλυψη υγείας, η οποία παραμένει μη εφικτή για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η καθολική κάλυψη υγείας αφορά στην πρόσβαση όλων σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, όπου και όταν αυτοί τις χρειαστούν.

Την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, το Mental Health Europe (σ.σ. Ευρωπαϊκός μη κυβερνητικός οργανισμός) κάλεσε για ισότιμο σεβασμό μεταξύ σωματικής και ψυχικής υγείας. Η υψηλής ποιότητας περίθαλψη θα πρέπει να παρέχει προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες ψυχικής υγείας με βάση την κοινότητα, οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες στην ανάρρωση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας σε πραγματικά καθολικά προσβάσιμες, προϋποθέτει την μετατόπιση του σχεδιασμού των συστημάτων υγείας με επίκεντρο τις ασθένειες και τα ιδρύματα προς υπηρεσίες υγείας που σχεδιάζονται με και για τους ανθρώπους.

“Εξαιτίας του στίγματος που σχετίζεται με την κακή ψυχική υγεία, μιας γενικής έλλειψης κατανόησης γύρω από την ψυχική υγεία και των περιορισμένων οικονομικών επενδύσεων για υπηρεσίες, η φροντίδα ψυχικής υγείας προσανατολισμένη στην ανάρρωση με βάση την κοινότητα παραμένει η εξαίρεση στον κανόνα, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης.”

Nigel Henderson, President of Mental Health Europe

Η επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας αποτελεί βασικό ζήτημα δημόσια υγείας: Οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας έρχονται αντιμέτωποι με εμπόδια και διακρίσεις εντός του συστήματος υγείας, τα οποία συχνά έχουν ως αποτέλεσμα κακή σωματική υγεία. Οι άνθρωποι που ζουν με μείζονα προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής από 10-25 χρόνια, κυρίως εξαιτίας της κακής σωματικής τους υγείας.

“Η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας και με στήριξη από την κοινότητα για τους ανθρώπους που ζουν με κακή ψυχική υγεία”, πρόσθεσε ο Henderson.

Η εξασφάλιση της υγείας για όλους θα είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τη δέσμευση τους για εφαρμογή των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης έως το 2030, συμπεριλαμβανομένου του Στόχου Νο 3 ο οποίος ζητά διασφάλιση “μιας ζωής με υγεία και προαγωγή της ευημερίας για όλους σε όλες τις ηλικίες”. Η ψυχική υγεία και η ευημερία αποτελούν ουσιώδη τμήματα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Mental Health Europe ανησυχεί πως το μέλλον των πολιτικών υγείας στην Ευρώπη απειλείται. Η ΕΕ πρέπει να δράσει στον τομέα της υγείας και ψυχικής υγείας μέσω ισχυρής πολιτικής ηγεσίας προερχόμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πως μπορεί η ΕΕ να επιφέρει καλύτερη Ευρωπαϊκή ενοποίηση εάν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, μεταξύ των οποίων προκλήσεις που αφορούν την ψυχική υγεία εκατομμυρίων Ευρωπαίων;

Η Mental Health Europe καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν πως ο επόμενος Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός – το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο (the Multiannual Financial Framework-MFF) – και ο σχηματισμός της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αντικατροπτίζουν τις δεσμεύσεις που πάρθηκαν κατά την υιοθέτηση της Ατζέντας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η πρόσβαση στην υγεία για όλους δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς πολιτική θέληση και δέσμευση από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Της Ophelie Martin
Πηγή: mhe-sme.org
Απόδοση/Επιμέλεια: Τομπέα Ελένη
socialpolicy.gr

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ