Δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση πάνω στις διαδικασίες ασύλου, συνθηκών υποδοχής, κράτησης και περιεχομένου προστασίας στην Ευρώπη, AIDA, για το 2017.

Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και τις Επιτροπές Εφέσεων, τη Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Διοικητικό Δικαστήριο της Αθήνας, την εθνική και διεθνή νομολογία, από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και τις παρατηρήσεις του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες από την πρακτική και τις πληροφορίες που παρέχει η Νομική και Κοινωνική του Μονάδα.

Mπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.