Στο Συνέδριο Μη βίας, για την προετοιμασία της 2ης Παγκόσμιας Πορείας για την Ειρήνη και τη Μη βία, ανακοινώθηκε η συνέχιση της εκστρατείας που ξεκίνησε πέρυσι, στην οποία περισσότεροι από 10.000 μαθητές σε 54 σχολεία συμμετείχαν σε ανθρώπινα σύμβολα ειρήνης και μη βίας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε διάφορα μέρη της ισπανικής πρωτεύουσας: από το Κοινοβούλιο, μέχρι τη γειτονιά της Vallecas, περνώντας από το Δημαρχείο της Μαδρίτης στην Plaza Cibeles.

Πέρυσι, τα «ανθρώπινα σύμβολα» έγιναν στη Μαδρίτη ως μέρος της «Σχολικής Ημέρας για την Ειρήνη και τη Μη βία» στις 30 Ιανουαρίου. Ξεκίνησε σε τρία σχολεία και τον αθλητικό σύλλογο Rayo Vallecano με όλους τους μικρούς παίκτες.

Στις Καναρίους Νήσους, την ίδια ημέρα, προτάθηκε να δημιουργηθούν ανθρώπινα σύμβολα στα σχολεία. Τριάντα απάντησαν, στέλνοντας μια μεγάλη ποικιλία φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν για γίνει το παρακάτω βίντεο.

Τον Απρίλιο, στο πλαίσιο του «Παγκόσμιου Φόρουμ για την Αστική Βία και την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τη Συνύπαρξη», η πρόταση διευρύνθηκε σε όλα τα σχολεία της Μαδρίτης. Είκοσι απάντησαν. Στο τέλος του Φόρουμ σχηματίστηκε ένα ανθρώπινο σύμβολο ειρήνης με τους μαθητές του Colegio Addis de Villaverde.

Για την επόμενη 30η Ιανουαρίου, η εκστρατεία «ανθρώπινα σύμβολα για την ειρήνη και τη μη βία» προτείνει δράσεις σε περισσότερα από 15.000 εκπαιδευτικά κέντρα σε ολόκληρη την Ισπανία, αναλαμβάνοντας έτσι την πρωτοβουλία για ένα νέο επίπεδο προβολής της ειρήνης και της μη βίας στους νέους στην εκπαίδευση.

Κάθε σχολείο θα συνοδεύει αυτές τις δραστηριότητες με δράσεις που θεωρούν κατάλληλες.