Οι εκτεταμένες διακρίσεις, η μισαλλοδοξία και το μίσος που εξακολουθούν να εκδηλώνονται στο σύνολο της ΕΕ απειλούν να περιθωριοποιήσουν και να αποξενώσουν πολλά μέλη μειονοτικών ομάδων που κατά τα άλλα αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένοι με τη χώρα στην οποία ζουν και εμπιστεύονται τους θεσμούς της. Τα πορίσματα αυτά προκύπτουν από μεγάλη επαναλαμβανόμενη έρευνα που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

«Πριν από σχεδόν μια δεκαετία προειδοποιήσαμε για την παρουσία εκτεταμένων φαινομένων εθνοτικών διακρίσεων και μίσους. Σήμερα, αυτά τα νέα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι νόμοι και οι πολιτικές μας δεν προστατεύουν επαρκώς τους ανθρώπους τους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να υπηρετούν», δηλώνει ο διευθυντής του FRA κ. Michael O’Flaherty. «Με κάθε πράξη διακρίσεων και μίσους διαβρώνουμε την κοινωνική συνοχή και δημιουργούμε ανισότητες που σημαδεύουν ολόκληρες γενιές υποδαυλίζοντας την αποξένωση, η οποία μπορεί τελικά να έχει καταστροφικές συνέπειες.»

Στην έκθεση με τίτλο Δεύτερη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS II): βασικά αποτελέσματα επισημαίνεται η ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένων και ισχυρότερων μέτρων νομικής προστασίας κατά των διακρίσεων, σε συνδυασμό με την ανάγκη εφαρμογής αποτελεσματικών κυρώσεων. Επιπλέον, δεδομένου ότι το 88% των εθνοτικών διακρίσεων, το 90% των περιστατικών παρενόχλησης με κίνητρο το μίσος και το 72% των περιστατικών βίας με κίνητρο το μίσος δεν καταγγέλθηκαν, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ώστε να ενθαρρύνονται τα θύματα να έρχονται και να καταγγέλλουν περιστατικά, ενώ τα όργανα επιβολής του νόμου και οι φορείς ισότητας χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις καταγγελίες αυτές.

Ορισμένα άλλα βασικά πορίσματα είναι τα ακόλουθα:
• το 38% των ατόμων που απάντησαν στην έρευνα είχαν υποστεί διακρίσεις την τελευταία πενταετία, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται για τους Βορειοαφρικανούς (45%), τους Ρομά (41%) και τους Αφρικανούς που προέρχονται από τις χώρες νοτίως της Σαχάρας (39%). Οι διακρίσεις ήταν μεγαλύτερες στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας (29%).
• Το 31% των μεταναστών δεύτερης γενιάς που απάντησαν στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν δεχτεί παρενόχληση με κίνητρο το μίσος το τελευταίο έτος. Το 50% αυτών των θυμάτων δεύτερης γενιάς δέχτηκαν παρενόχληση τουλάχιστον έξι φορές μέσα στο ίδιο έτος.
• Το ποσοστό των μελών μειονοτήτων που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν μικρότερο (61%) σε σύγκριση με το ποσοστό του γενικού πληθυσμού (74%). Το γεγονός αυτό μειώνει τις ευκαιρίες εύρεσης θέσης απασχόλησης.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν επίσης ότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, με την πλειονότητα των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αισθάνονται στενά συνδεδεμένοι με τη χώρα στην οποία ζουν. Επίσης, οι ερωτηθέντες είναι σε μεγάλο βαθμό ανοικτοί προς άλλες εθνοτικές ομάδες.

Ωστόσο, ο αντίκτυπος των διακρίσεων, της παρενόχλησης ή της βίας είναι επίσης εμφανής. Όσοι έχουν πέσει θύματα εμπιστεύονται λιγότερο τους δημόσιους θεσμούς και αισθάνονται λιγότερο συνδεδεμένοι με τη χώρα στην οποία ζουν.

Αυτή είναι η δεύτερη έρευνα για τις μειονότητες και τους μετανάστες που πραγματοποίησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας υποβλήθηκαν ερωτήσεις που αφορούσαν περιστατικά δυσμενούς διάκρισης, παρενόχλησης και αστυνομικών ελέγχων, την ενημέρωση των ατόμων για τα δικαιώματά τους, αλλά και δείκτες ενσωμάτωσης, όπως το αίσθημα της ενσωμάτωσης, η εμπιστοσύνη στους δημόσιους θεσμούς και ο ανοικτός χαρακτήρας απέναντι σε άλλες ομάδες.

Σημειώσεις:
• Η ανωτέρω έκθεση αποτελεί μέρος μιας πανευρωπαϊκής έρευνας στην οποία συμμετείχαν 25.500 άτομα. Τα άτομα αυτά προέρχονται από περιβάλλον μεταναστών ή ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα, όπως μεταξύ άλλων Ρομά και Ρώσοι. Η έρευνα κάλυψε και τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έκθεση βασίζεται στην πρώτη παρόμοια έρευνα που πραγματοποίησε ο FRA το 2008.
• Ο FRA είναι ο ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ για την παροχή βοήθειας και εμπειρογνωσίας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.