Η γενναιοδωρία μας κάνει πιο ευτυχισμένους, κάτι που οι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν είναι μόνο ψυχολογικό αλλά και σωματικό. Μια διεπιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications δείχνει ότι ακόμη και η δέσμευση να είσαι γενναιόδωρος συνδέεται άμεσα με την ευτυχία.

Οι επιστήμονες πήραν 2 ομάδες, η μία ομάδα δεσμεύτηκε να ξοδέψει χρήματα για άλλους και η δεύτερη ομάδα να ξοδέψει χρήματα για τους ίδιους. Έπειτα οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια εργασία λήψης αποφάσεων, όπου μπορούσαν να είναι λιγότερο ή περισσότερο γενναιόδωροι. Οι ερευνητές έκαναν μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου στους συμμετέχοντες των 2 ομάδων, κοιτάζοντας τρεις περιοχές του εγκεφάλου.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα άτομα της ομάδας που είχαν δεσμευτεί να είναι γενναιόδωρα συμπεριφερόντουσαν πιο γενναιόδωρα στην εργασία, αλλά και ανέφεραν ότι ένιωθαν πιο ευτυχισμένα. Δηλαδή η πρόθεση και μόνο παράγει μια αλλαγή στους νευρώνες του εγκεφάλου πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ίδια η πράξη.

Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για την νευρολογία, αλλά και για την εκπαίδευση, την πολιτική, την οικονομία και την υγεία. Είναι δεδομένο ότι η γενναιοδωρία και η ευτυχία βελτιώνουν την ευημερία των ανθρώπων. Όσο περισσότερο είναι κάποιος γενναιόδωρος, τόσο περισσότερο αυξάνεται η ευτυχία του, και τόσο περισσότερο κινητοποιείται να είναι γενναιόδωρος. Οι κοινωνικές δαπάνες για την ευημερία των ατόμων μιας κοινωνίας μπορούν λοιπόν να αυξήσουν την ευτυχία, καθώς τα εγωιστικά κίνητρα στις περιοχές του εγκεφάλου τους παρακάμπτονται.