(Με αφορμή τα 60 χρόνια της ΕΕ και τον εορτασμό των γενεθλίων στη Ρώμη το DiEM25 προτείνει τη δική του «Νέα Συμφωνία» για να βγούμε από το αδιέξοδο των ευρωπαϊκών πολιτικών και να εκδημοκρατίσουμε την Ευρώπη. Παραθέτουμε σύνοψη του προγράμματος στα ελληνικά, στην προσπάθεια να απαντηθούν τα ερωτήματα «Τι πρέπει να γίνει;» και «Πώς μπορεί να γίνει;» και ως προς τα βήματα αλλά και με ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα. Όλη την πρόταση του κινήματος στα αγγλικά μπορείτε να την βρείτε εδώ.)

>>>Βασικές Αρχές
Παροχή βασικών αγαθών
Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικά αγαθά (πχ τροφή, στέγη, μετακινήσεις, ενέργεια) στη χώρα τους, μαζί με το δικαίωμα στην πληρωμένη εργασία συνεισφέροντας στη συντήρηση των κοινωνιών τη στιγμή που εισπράττουν έναν μισθό που τους εξασφαλίζει να ζουν, αξιοπρεπή στέγη, υψηλές παροχές υγείας και εκπαίδευσης και βιώσιμο περιβάλλον.

Μετατρέποντας τον πλούτο σε επένδυση
Η συνεκτικότητα της μελλοντικής Ευρώπης εξαρτάται από την αξιοποίηση του συσσωρευμένου πλούτου της που μπορεί να μετατραπεί σε επένδυση σε πραγματική, πράσινη, βιώσιμη και καινοτόμα οικονομία. Αυτό που πραγματικά μετρά δεν είναι να προάγεται ο ανταγωνισμός μιας ευρωπαϊκής χώρας σε σχέση με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα αλλά η αύξηση της πραγωγής σε πράσινους τομείς σε όλη την ήπειρο.

Διανέμοντας τα κέρδη
Στην αυξανόμενη ψηφιακή οικονομία, τα κέρδη που προκύπτουν από την επένδυση των κεφαλαίων παράγονται συνολικά αλλά οι αποδόσεις τους συνεχίζουν να είναι ιδιωτικές. Καθώς τεχνολογικά η Ευρώπη αναπτύσσεται, αν επιθυμεί να αποφύγει τη στασιμότητα και τη δυσαρέσκεια, πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές που θα στοχεύουν στην αναδιανομή των μερισμάτων – που προέρχονται από την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση – μεταξύ όλων της των πολιτών.

Δημοκρατική μακροοικονομική διαχείριση
Οι οικονομίες της Ευρώπης μένουν στάσιμες καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα η μακροοικονομική διαχείριση έχει ανατεθεί σε τεχνοκράτες που δεν λογοδοτούν. Έχει έρθει η στιγμή η μακροοικονομική διαχείριση να εκδημοκρατιστεί πλήρως και να τεθεί υπό τον εξονυχιστικό έλεγχο των κυρίαρχων λαών.

>>>Πολιτικές

Δαμάζοντας την οικονομία
Ρυθμίζοντας το τραπεζικό σύστημα και εφαρμόζοντας μια νέα πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών που δίνει τέλος στο μονοπώλιο των πληρωμών μέσω τραπεζών στις ευρωπαϊκές συναλλαγές.

Στηρίζοντας αυτούς που μένουν
στις ίδιες τους τις κοινότητες για να αναχαιτιστεί η επιβεβλημένη μετανάστευση μέσα από τρία προγράμματα: ένα ενάντια στην φτώχεια, δεύτερο για κοινωνική κατοικία και τρίτο για την εγγύηση της εργασίας.

Διορθώνοντας το ευρώ
Σώζουμε την ευρωζώνη βάζοντας τέλος στην αυτοκαταστροφική λιτότητα, ελαχιστοποιώντας το κόστος διάσπασής της σε περίπτωση που αυτό συμβεί.

Πανευρωπαϊκός συντονισμός
μεταξύ χωρών ευρωζώνης και εκτός, για να μεγιστοποιηθεί η ανόρθωση της Ευρώπης, να βελτιωθούν τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα σε όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια και να δοθεί τέλος στην μη εθελούσια μετανάστευση.

Πράσινη επένδυση
Διασυνδέοντας τις κεντρικές τραπεζικές δραστηριότητες με προγράμματα δημόσιας επένδυσης και τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών.

Πακγόσμιο βασικό μέρισμα
Σχεδιασμός για μια μετα-καπιταλιστική οικονομία που είναι αληθινά ελεύθερη και ανοιχτή: εκδημοκρατισμός της οικονομικής σφαίρας με την εφαρμογή Παγκόσμιου βασικού μερίσματος.

>>>Χρονοδιάγραμμα

Αύριο
Βραχυπρόθεσμα το DiEM25 προτείνει πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί, με τον επαναπροσδιορισμό της κατεύθυνσης και λειτουργίας των υπαρχόντων θεσμών, χωρίς την ανάγκη διμερών συμφωνιών ή αλλαγών των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών. Ορισμένα παραδείγματα είναι:
•    Εφαρμογή νέων ψηφιακών πλατφόρμων πληρωμών, που δίνουν τέλος στο μονοπώλιο των τραπεζών στις ευρωπαϊκές συναλλαγές,
•    Πράσινες επενδύσεις – ενεργειακός πλεονασμός: διασυνδέοντας το κεντρικό τραπεζικό σύστημα με μεθόδους δημόσιας επένδυσης και με τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες πληρωμών,
•    Τα προγράμματα ενάντια στη φτώχεια και πρόληψης των εξώσεων που αποτελούν μέρος των προγραμμάτων κατοικίας,
•    Τις τέσσερις πολιτικές που ασχολούνται με την κρίση της ευρωζώνης.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα το DiEM25 προτείνει πολιτικές που χρειάζονται διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των κυβερνήσεων αλλά δεν χρειάζονται αλλαγές στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Μερικά παραδείγματα:
•    Την εξολοκλήρου επανεξέταση των τραπεζικών κανόνων λειτουργίας,
•    Ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει θέσεις εργασίας,
•    Τον συντονισμό μεταξύ των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών μεταξύ χωρών εντός και εκτός ευρωζώνης, στοχεύοντας στην ανάρρωση της Ευρώπης.

Οι μακροπρόθεσμες πολιτικές του DiEM25 χρειάζονται βαθιές θεσμικές αλλαγές εντός των εθνικών κρατών σε όλη την Ευρώπη και στην ΕΕ. Για παράδειγμα αναφέρουμε την πολιτική του παγκόσμιου βασικού μερίσματος και πολιτικές που θα εκδημοκρατίσουν τις οικονομικές και δημοσιονομικές σφαίρες.

Διαβάστε όλο το πρόγραμμα του DiEM25 όπως δόθηκε στη δημοσιότητα χτες στα αγγλικά εδώ.