Η Μπουρκίνα Φάσο θα φιλοξενήσει το 5ο Παναφρικανικό φόρουμ σχετικά με τεχνολογίες, ενημέρωση και επικοινωνία, στις 22-23 του ερχόμενου Ιουνίου, όπως αναγγέλθηκε σήμερα από την κυβέρνηση της χώρας.

Πρόκειται για έναν κεντρικό τομέα με σκοπό την ανάδειξη μιας οδού προς την ψηφιακή οικονομία που θα ωθήσει όλη την αφρικανική ήπειρο επηρεάζοντας στη συνέχεια και άλλους τομείς. Αυτά υπογραμμίζονται στο δελτίο τύπου που δημοσίευσε ο Υπουργός Ψηφιακής Επικοινωνίας.

Οι διοργανωτές αυτής της πέμπτης συνάντησης που συμπίπτει με την εθνική τους εβδομάδα για το ίντερνετ, την τεχνολογία και την ενημέρωση, προγραμματισμένη για τις 20 έως 25 του ίδιου μήνα, άνοιξαν το ζήτημα με σκοπό να αναδείξουν μια συζήτηση για το πώς οι ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να υποστηρίξουν τη βελτίωση των αφρικανικών οικονομιών.

Όπως υπογραμμίζει το δελτίο τύπου η πρόκληση είναι να προαχθεί μια κοινή αντίληψη απέναντι στο οικοσύστημα και τα συστήματα πληροφορικής που αν εφαρμοστούν αποτελεσματικά μπορούν να εισάγουν νέες καινοτόμες στρατηγικές χρηματοδότησης για την αφρικανική οικονομία.

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ